Документи 2023-2024г.

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

[1]. Училищен учебен план 2023-2024г.
[2]. Списък на учебниците за VIII – XII клас за учебната 2023/2024 година
[3]. Форми на обучение 23 – 24г.
[4]. Седмично разписание за учебната 2023/2024г. – I срок
[5]. Стратегия за развитие на средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ за периода 2023/2024 г. – 2027/2028 Г.
[6]. Правилник за дейността на средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Чирпан учебна 2023/2024 година.
[7]. Годишен план за дейността на су „П. К. Яворов“ – гр. Чирпан за учебната 2023/2024 година