История

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” ЧИРПАН

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО:

По инициатива на Учителския съвет на 2 декември 1920 г. се свиква заседание, което взема следното решение: ”Наричаното до сега “Горномахленско” училище да приеме името на най-известния чирпанлия – поета Пейо Крачолов Яворов“. То е одобрено от Министерството на Народното просвещение със заповед № 6138 от 8 март 1921 г. Така най-старото и елитно училище в Чирпан придобива собствен облик.

Патронният празник се чества на 23 февруари, което е отбелязано и в летописната книга.

ДАТА НА ОСНОВАВАНЕ:

Да се отговори с положителност от кога и от кого се открива в Чирпан училище – килия за изучаване на славянобългарско четмо и писмо, е невъзможно, поради липсата на писмени доказателства. По предания обаче е известно, че още през първата половина на ХVIII век, през 1720 г., мнозина чирпански граждани владеят славянобългарско писмо и си служат с него да преписват богослужебни книги. Смята се, че по това време възниква училищното дело в Чирпан. Първите училища са килийни, обучението се осъществява от духовници.

Преди 200 години заможно многобройно семейство подарява на един от пристигналите в града духовници място, където е построен първият метох.

Около 1815 г. даскал Толо (Рошавият даскал) създава първото мъжко килийно училище. В своята работилница обучава децата на печатни и нови ръкописни книги. В различните махали на Чирпан отделни занаятчии откриват килийни училища, в които наред със занаята се преподават и знания. Поради големия брой желаещи да се изучат, чирпанските първенци поемат образованието в свои ръце.

Към църквата ”Света Богородица”, с участието на гражданите и населението на околните села, е построено училище.

През 1849 г. класното училище, наречено Горномахленско, е завършено и през есента започват редовни занятия.

СОУ “П. К. Яворов” е първоприемник на първото класно (“Горномахленско”) училище в града.

ПРОМЕНИ ВЪВ ВИДА И ИМЕТО НА УЧИЛИЩЕТО:

От създаването му през 1849 г. до 1893 г. в училището не е имало директор – само учители, от които един главен.

От 1884 г. се въвежда длъжността управител на училището. Първият управител е Тодор Киров, който е получавал 120 турски лири, а всички останали – по 50 лири. За нуждите на училището са доставяни учебни помагала от Прага – пособия по химия, физика и естествена история.

От 1 септември 1892 г. влиза в сила Законът за народното просвещение, който преименува главния учител в директор с годишна заплата от 1600 лева.

От 1893 г. училището е преместено в нова учебна сграда.

През 1901 г., с министерска заповед, са слети мъжкото и девическото училище.

През 1905 г. е въведен професионален девически курс за шиене на горни дамски дрехи.

От учебната 1908-1909 г. училището е преименувано в “Смесена непълна гимназия”, а от 1918 г., получава названието ”Пълно средно учебно заведение”, тъй като се доказва като елитно училище.

Същата година на 13 май училището е посетено от Министъра на Народното просвещение Петър Пешев.

През 1950 г. е въведена система за единно обучение от I до XI клас.

През 1963 г. началният и средният курс са отделени и образуват основно осмокласно училище ”Алеко Константинов”.

През 1964 г. учебните занятия започват в новопостроената учебна сграда, която е официално открита на 21 ноември 1965 г.

През учебната 1972-1973 г., по решение на отдел “Просвета” гр. Стара Загора, наново се сформира средно политехническо училище от V до XI клас към средния курс с ученици от ОУ “Алеко Константинов” и от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” по четири паралелки от V до VIII клас.

През учебната 1974-1975 г. в IX-те класове се експериментира провеждането на производствено обучение по коригирания учебен план на МНП, което от 16.IX.1974 г. се провежда в базовите предприятия МЗ “Бъдещност”, фабрика “23.IX.” и АПК – Чирпан.

През 1977-1978 г. средният курс преминава на кабинетно обучение.

През 1982 г – училището е преименувано в ЕСПУ.

От 1990 г. ЕСПУ е преименувано в СОУ и се извършва сливане с НУ “Алеко Константинов”. След 2 години началната степен отново е отделена в НУ “Алеко Константинов”. През 1990-1991 г. за пръв път е въведено профилирано обучение по математика и български език и литература, с прием след завършено основно образование (VIII клас) със срок на обучение 4 години. Премахва се статутът на заместник-директорите и се въвежда статут на помощник-директорите.

През учебната 1993-1994 г. за първи път в училището се осъществява прием в профил “Изобразително изкуство”, обучение в предпрофесионална подготовка по фирмена администрация с прием след завършено основно образование и прием в профил “Български език и литература” с интензивно изучаване на английски език, с прием след завършен 7 клас.

От 1999 г. е сформирана паралелка с профил “Музика”.

Със заповед на Министъра на образованието и науката през 2005 г. НУ “Алеко Константинов” се слива със СОУ “П. К. Яворов”, с което обучението се осъществява от 1 до 12 клас.

ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИЛИ УЧИЛИЩЕТО. ПРИНОС И ЗАСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ:

Пръв директор е Васил Петков (1892-1895).

В следващите години директори са:

Иван Киров (1895-1899),

Димитър Тотев (1899-1907),

Тодор Шейтанов (1907-1912)

Александър Иванов (1913-1920)

За постигнати високи резултати през м. май 1918 г. училището е посетено от министъра на Народното просвещението Петър Пешев.

Димитър Ляков е директор през учебната 1920-1921.

Стоян Георгиев, при когото училището се преименува, приемайки името на поета П. К. Яворов, е директор в периода 1921-1923.

Петко Моллов (1924-1932),

Васил Гигов (1932-1933),

Господин Атанасов (1933-1936),

•Иван Ганчев (1936-1940),

Георги Дражев (1940-194

Петър Добрев (1941-1945),

Дони Георгиев Начев (1945

Георги Марков (14.IX.1945-1950)

Жельо Пашкулев (1950-1974)

През 1964 г. учебните занятия започват в новопостроената учебна сграда, която е официално открита на 21 ноември 1965г. Откриването й става тържествено. Присъстват гости от различни институции и училища от Сливен, Бургас, София. Новата сграда разполага със съвременни кабинети, лаборатории, аудитории, кинозала, библиотека, хранилища и други помощни помещения.

През учебната 1967-1968 г. се провежда вторият етап на V републикански преглед на училищата, на който гимназия “П. К. Яворов” получава втора награда, грамота и парична награда.

През 1969-1970 г. училището заема второ място на VI републикански преглед на училищата и получава награда от 1200 лева. Завършен е физкултурният салон. Облицова се стена с римска мозайка, паметна плоча с имената на загиналите ученици в антифашистката борба във фоайето на училището.

През 1972-1973 г., по решение на отдел “Просвета” гр. Стара Загора, наново се сформира средно политехническо училище от V-XI клас, към средния курс с ученици от ОУ Алеко Константинов” и ОУ ”Кирил и Методий” по четири паралелки от V-VIII клас. В горния курс са сформирани три паралелки.

Христо Теленчев (1975-1992)

През 1974-1975г. в IX-тите класове се експериментира провеждането на производствено обучение по коригирания учебен план на МНП, което от 16.IX.1974 г. се провежда в базовите предприятия МЗ “Бъдещност”, фабрика “23.IX.” и АПК -Чирпан. През 1976-1977 г. в прогимназиалната степен е вече и IV клас. През 1977-1978 г. средният курс преминава на кабинетно обучение. Отоплението в училището е парно с твърдо гориво и преминава на течно гориво през 1974/1975 г.

През септември 1991 г. е направена първата копка на пристройката към училището.

Иванка Ненкова от 10 март 1993 до днес

За първи път през учебната 1993-1994 г. експерименталните паралелки XI “А” и XI “Б” продължават в XII клас профил “Математика” и профил “БЕЛ”.

През учебната 1993-1994 г. за първи път в IX клас има паралелка профил “Изобразително изкуство”, паралелка по предпрофесионална подготовка по фирмена администрация и профил БЕЛ с интензивно изучаване на английски език след 7 клас. От 1999 г. е сформирана паралелка – профил “музика”.

През 1994-1995 г. за пръв път не се провежда абитуриентски бал, поради въвеждане на XII-класно обучение.

От учебната 1997-1998 г. фондация “Яворов” учреди стипендия за отличен успех и художествено-творчески изяви на ученици.

Иванка Ненкова от 10 март 1993 до днес

За първи път през учебната 1993-1994 г. експерименталните паралелки XI “А” и XI “Б” продължават в XII клас профил “Математика” и профил “БЕЛ”.

През учебната 1993-1994 г. за първи път в IX клас има паралелка профил “Изобразително изкуство”, паралелка по предпрофесионална подготовка по фирмена администрация и профил БЕЛ с интензивно изучаване на английски език след 7 клас. От 1999 г. е сформирана паралелка – профил “музика”.

През 1994-1995 г. за пръв път не се провежда абитуриентски бал, поради въвеждане на XII-класно обучение.

От учебната 1997-1998 г. фондация “Яворов” учреди стипендия за отличен успех и художествено-творчески изяви на ученици.

ПРОЕКТИ:

През 2005 г. бе спечелен и реализиран проект за енергийна ефективност, в резултат на което бе подменена дограмата на училищната сграда.

През 2006-2007 г. е реализиран проект “Реконструкция на съществуващата сграда – първи етаж, и ремонт на сградата на начална степен”

През 2007-2008 г. се реализирани проектите:

Създаване на достъпна архитектурна среда; Развитие на познавателната и творческата активност на учениците по музика, танци, поезия и спорт, чрез закупуване на озвучителна техника; Одобряване на учебно-техническото оборудване; Реконструкция и ремонт на сградата на начален курс; Добрите практики при развитието на извънкласните дейности в СОУ “П. К. Яворов”гаранция за превръщане на училището в привлекателна територия за ученика.

През 2009 г. са реализирани проектите:

BG 1051PO001/07/4.2-01/332 “Добрите практики при развитието на извънкласните дейности в СОУ “П. К. Яворов” – гаранция за превръщане на училището в привлекателна територия на ученика”; ИКТ в образованието-безплатен интернет за учители; ИКТ в образованието-осигуряването на безжичен интернет достъп; Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети; ИКТ в образованието-интернет обслужване; Изработване на училищна униформа; Изработване на училищна униформа – елемент на униформата за новоприетите ученици от I и V клас и ежедневна униформа за учениците от IX клас; Диференцирано заплащане; ”Без свободен час “- заместване на отсъстващи учители; Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка; НП “Диференцирано заплащане“ II стълб “Въвеждане на система за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри”; ПМС 129 за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище; Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа” мярка: ”Изплащане на обезщетение”; Национална програма за “По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”; Модул “Осигуряване на закуска и/или мляко /чай/, включително млечно-кисели продукти на ученици в I-IV клас, включително и деца в подготвителните групи и класове в училищата”.

При проведените ДЗИ през учебните 2007-2008, 2008-2009 и 2009-2010 години зрелостниците показаха високи резултати.

ВИДНИ УЧИТЕЛИ -УСПЕХИТЕ И ЗАСЛУГИТЕ ИМ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО:

През 1978-1979 г. в съревнованието VII петилетка, втори етап учителката Донка Нейкова е удостоена със званието “учител-първенец”.

За участие в ученическа експедиция за защита на природата със златна значка е наградена ръководителката Мария Славова.

През учебната 1984-1985 г. експедиция с ученици за изследване на флората и фауната на х.“Каваклийка” и р.Омуровска, под ръководството на Делка Стратева и Божана Тилева, заеха първо място в страната.

Дългогодишният учител Христо Тилев е награден с орден “Неофит Рилски” – 2001 г. от президента на Република България. През есента на същата година е удостоен със званието “Почетен гражданин на Чирпан” по предложение на Общински съвет.

През 2007 г. Делка Стратева участва в среща, организирана от Президента на Републиката, във връзка с празника на българската просвета и култура.

ВИДНИ УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИМ УСПЕХИ -ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРЕСТИЖА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

проф. Петър Антонов – лекар

проф. Кольо Ботев – лекар

проф.Иван Зънзов – лекар

доц.Тонка Василева – лекар

доц.Атанас Танев – лекар

доц.Кирил Вътев – лекар

проф.Петко Радев – музикант

проф.Емил Камиларов – музикант

Павел Матев – поет

проф.Стефан Данчев – ректор на ВИХВП – Пловдив

Донка Пашкулева – математик, като ученичка през 1968 г. участва в международна олимпиада по математика в Букурещ

Димитър Данаилов – поет

проф. Никола Хаджитанев – художник

ст.н.с. Жельо Желев – агроном

Галя Панайотова – н.с.д-р, агроном

Иван Салджиев – ст.н.с.д-р, агроном

Дечко Иванов – ст.н.с.д-р, агроном

Жельо Вичев – ст.н.с.д-р, инженер

Георги Николов – ст.н.с. I дсн, агроном

Генчо Генов – преподавател по физика и електроинженерство в Луизианския технологически университет (САЩ)

Бонка Бикова – ръководител на пионерският хор при СПУ “П. К. Яворов” през учебната 1968-1969 г. е окръжен първенец на фестивал на художествената самодейност. Хорът е носител на златен медал и има записи по националното радио.