Знаейки миналото, съхраняваме бъдещето

Проект “Knowing The Past – Saves The Future”

През учебната 2019/2020 година СУ „П. К. Яворов” ще бъде координатор на проект , одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ „Knowing the past saves the future”.

В нашата ера на бързо-развиващата се технология, нямаме време да се обърнем назад и да погледнем към нашите корени. Те трябва да бъдат съхранени и предадени на нашите деца. Посредством децата ние искаме да предадем посланието, че ние трябва да научим повече за нашето културно наследство, да обогатим знанията си и да го съхраним и предадем на бъдещите поколения. Проектът се базира на традициите и обичаите на хората от различни страни и тяхото културно наследство.

Участниците ще се запознаят с разликите и приликите в историята, географията, икономиката и социалния живот на всяка страна – партньор в проекта, ще разберат колко е важно обучението и образованието, за да бъдат достойни граждани на Европа и за запазването на националното и културно наследство. Това ще им помогне да бъдат толерантни и да оценят и уважават културните разлики и специфика на другите страни.

Участниците в проекта са средни училища от България, Гърция, Турция,Румъния и Литва, а учениците са на възраст 14-19 години.

Планирани са 5 ученически мобилности по време на проекта за 2 години.

АстроСТЕМ

СУ „П.К. Яворов” ще участва като партньор в двугодишен проект, одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ “AstroSTEM is Cool”

Днешните ученици са утрешните лидери. Учителите, работещи в училище „П. К. Яворов’ са запознати с ползите и проблемите на икономиката, която се базира на глобализацията и познанията на 21 век и осъзнават, че научните и технологични иновации  стават все по-значими. За да се реализират успешно учениците в това общество е необходимо да се повишават уменията им, свързани със СТЕМ все повече и повече.

В проекта участват 5 партньорски училища – от България, Словакия, Италия, Турция, Полша.

Целите на проекта са:

– Да бъдат мотивирани учениците да изучават математика, физика, технологии,    като по този начин се реализират като учени, изследователи и инженери;

– Да  се осигурят на учениците повече източници за учене, да се разнообрази учебната им дейност,да се интегрират СТЕМ часове в учебните програми;

– Да се установи и развие партньорство между училищата, между учители и ученици;

Международното сътрудничество, преподаването и обучителните дейности ще развият потенциала на учениците и ще им предоставят възможността да видят пътищата за реализация в живота, които се откриват пред тях.

Здравословно хранене и движение за по-добро качество на живот

СУ „П.К. Яворов” ще участва като партньор в двугодишен проект, одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ “Healthy eating and movement for a better quality of life”

Днес времето, което си разпределяме между дома и училището става все по – сериозна причина да пренебрегваме храненето. Храната е нашия незаменим  помощник да бъдем здрави, силни, да изглеждаме добре.

По данни на Световната здравна организация България е на пето място в Европа по затлъстяване при децата. 200 хил. българчета са с наднормено тегло, а 67 хил. страдат от затлъстяване.

Застоялият начин на живот, нездравословното хранене и липсата на физически упражнения на учениците представляват тревожен проблем, който е нараснал главно поради факта, че в последните години технологиите привличат вниманието на децата и те, вместо да играят навън, прекарват времето си пред компютърните екрани. Трябва да се отбележи и фактът, че родителите в наши дни са твърде заети, за да обърнат внимание, че хранителните навици на децта им са довели до повишаване на случаите на затлъстяване, а то причинява заболявания и се отразява отрицателно на психиката на подрастващите.

Цели на проекта:

– да се намали консумацията на fast food сред ученицитe;

– да се повишат знанията на учениците по отношение на принципите на здравословното хранене;

– да се повиши физическата активност на учениците;

– да се запознаят учениците с различните видове спорт в други европейски страни;

– да се подобрят уменията за комуникация на учениците на английски език;

– да се разменят идеи и добри практики с други европейски училища;

Партньори в проекта са 5 училища от различни страни: България, Естония, Испания, Полша, Турция.