Прием 2020-2021г.

 

Държавен план-прием 2020/2021 г.

И тази година  Средно училище „Пейо Крачолов  Яворов“ залага на традиционните си профили, в които бъдещите осмокласници могат да се обучават. Учебните дисциплини, които се съдържат в тях, са актуални за съвремието ни. Те дават възможност на избралите ги да продължат своето обучение в престижни университети в страната и в чужбина, а след това и да се реализират успешно.

Профилите, в които бъдещите осмокласници могат да продължат своето обучение са: „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК, профил „ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ и профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“. И трите профила са широкоспектърни и в тях има достатъчно часове по чужд език,  а това позволява  на учениците да развият пълноценно своя потенциал, както и успешно  да изберат професионалния път, по който да поемат след завършване на училище. Избралите тези три профила, предлагани от учебното заведение, полагат успешно Държавните зрелостни изпити в 12. клас, отлично подготвени от своите преподаватели от гимназията. Това им дава заслужено самочувствие, с което да продължат да се развиват в професията, към която са се насочили по време на обучителния процес в 170-годишното СУ “Пейо Крачолов Яворов“.

Бъдещи осмокласници, ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документи:

[1]. upp15_20 — Утвърден план – прием за 1. – 5. клас за учебната 2020/2021 година.
[2]. РУО-СЗ – Заповед 333 утвърден ДПП (държавен план-прием) 2020/2021 учебна година.