Достъп до обществена информация

1. СУ „П. К. ЯВОРОВ“ – ЧИРПАН, ГР. ЧИРПАН ПК:6200, ОБЛ. СТАРА ЗАГАРА,
УЛ. „П. К. ЯВОРОВ“ № 6, souchirpan@abv.bg тел: 0416 93455
работно време на канцеларията за административно обслужване:
8:30 – 12:00 и от 12:30 – 17:00 часа.

[1]. Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2020г.
[2]. Годишен отчет за работата по ЗДОИ (2019), откази и причини. 
[3]. Годишен отчет достъп до обществена информация 2018г.
[4]. Бланка – образец на заявление за достъп до обществена информация;
[5]. Бланка – Искане на информация от обществения сектор за повторно използване;
[6]. Бланка – Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация;
[7]. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация;
[8]. Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица.
[9]. Годишен отчет достъп до обществена информация 2016-2017 година.