29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

Международният Ден на безопасността на движението по пътищата бе отбелязан по своеобразен начин в училище. На 29 юни се проведе интересна инициатива. Основната цел беше повишаване информираността и чувствителността на учениците по темата за безопасността на движението по пътищата. Събитието бе опит се провокира промяна от страна на учениците в рисковото поведение на пътя. Беше разгледан видеоматериала “Как да намалим риска от ПТП” на страницата на ДАБДП. Дискутирани бяха всички интересни и важни моменти. Брошури за безопасността на движението, изготвени от комисията по БДП бяха раздадени на ученици и преподаватели.

Още по темата

Поредна ученическа мобилност в словакия по проект на програма ЕРАЗЪМ +

От 31 май до 03 юни училище в гр. Римавска Собота бе домакин на ученическа мобилност по проект AstroSTEM is Cool по програма Еразъм +. Незабравимо ще остане както официалното посрещане от Директора на училището “Tompa Mihaly”, така и букета от песни и танци, който бе поднесен от словашките ученици. Прозвучаха и химните на представените страни: България, Италия, Турция, Полша и Словакия. СУ „П.К.Яворов“ бе представено от учениците: Анелия Жекова – 7. а клас, Георгия Петрова – 7. а клас, Жени Димитрова – 7. в клас, Цветина Ангелова – 7.…

Още по темата

Здравословно хранене и движение за по-добро качество на живот

Въпреки трудностите, пред които ни постави пандемията, дейностите по проектите, в които СУ „Пейо Крачолов Яворов“ участва, продължават. Училището е част от двугодишен проект, одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ “Healthy eating and movement for a better quality of life”. Координатор на проекта е Естония, а останалите партньори са образователни институции от Испания, Турция и Полша. От 22 до 26 ноември петте страни се срещнаха, чрез своите представители, в Естония, където домакините, в рамките на седмица, представиха начините, чрез които децата, за които…

Още по темата

Проект “Образование За Утрешния Ден” 2020-2021г.

През учебната 2020/2021 година в СУ “П. К. Яворов” продължава работата по Проект “Образование За Утрешния Ден”. В сформирания “Клуб за занимания по ключови дигитални умения” взеха участие 14 ученици от шести клас. Целта на проекта е учениците да доразвият и усъвършенстват компютърните си знания, да усвоят допълнителни техники и методи при работа в Интернет и използване на различни приложения. Чрез индивидуалната работа и работата в екип учениците придобиват нови дигитални умения и компетентности, обменят опит. При поставяне на практическа задача те подхождат творчески и използват своята креативност, за да…

Още по темата

План – прорама за БДП 2020/21г.

Планът е изработен в съответствие с Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата в Република България 2021 – 2030г., Плана за действие 2021 – 2023г. към Националната Стратегия за Безопасност на движението по пътищата и Секторната Стратегия за движението по пътищата (2021-2030) на Министерството на образованието и науката. Този план е обект на актуализация в началото на всяка учебна година. Отчитането на същия се извършва съгласно разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023г. към Националната Стратегия за Безопасност на движението по пътищата

Още по темата

Проект “Healthy eating and movement for a better quality of life”, програма Еразъм +

Ученици от Средно училище „Пейо Крачолов Яворов” участваха в дейности, организирани по проекта “Healthy eating and movement for a better quality of life” към програма Еразъм +. Госпожа Мария Василева запозна своите ученици от втори клас с ползите от различните видове плодове и зеленчуци за организма. Учениците научиха за хранителната пирамида и какво е полезно и кое трябва да се избягва в менюто.Госпожа Атанаска Костова и нейните ученици от четвърти клас разговаряха за това какво трябва да включва пълноценното хранене. Учениците, работейки в екипи, изготвиха примерни менюта за закуска, обяд…

Още по темата

План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година.

План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година [1]. Интерактивни уроци по БДП (външен линк към сайта на Министерството) [2]. График за провеждане на часовете по БДП  I-IV клас през 2020/2021 учебна година [3]. План за обучението по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година [4]. Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата [5]. График за провеждане на часовете по БДП V-XII клас през 2020/2021 учебна година [6]. Инструктаж по Безопасност на движението по пътищата за учениците от СУ „П. К. Яворов“ –гр.Чирпан [7]. Инструктаж  на учениците  от…

Още по темата

AstroSTEM is Cool

От 2 до 6 декември СУ „Пейо Крачолов Яворов” беше домакин на ученическа мобилност по проект AstroSTEM is Cool към програма Еразъм +. Семействата на нашите ученици предложиха гостоприемството си на ученици от Словакия, Италия, Полша и Турция, а учителите от СУ „Пейо Крачолов Яворов” организираха интересни дейности, свързани с темата на проекта. През първия ден от мобилността участниците посетиха Къща-музей „Пейо Крачолов Яворов” и Палеонтологичен музей „Гема – Свят”. Участниците в проекта гостуваха на Астрономическата Обсерватория в Стара Загора и изгледаха презентация за Слънчевата система и дейността на телескопа…

Още по темата

Knowing The Past – Saves The Future

Учители и ученици от СУ “Пейо Крачолов Яворов” участваха в международна среща в град Галац, Румъния, във връзка с осъществяване на дейности по проект “Knowing The Past – Saves The Future”, в който нашето училище е координатор, по програма “Еразъм +”. Нашите румънски партньори от училище “Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna”, бяха подготвили интересна програма за седмицата, в която беше проведена ученическата мобилност. Участниците представиха презентации за своите страни, градове и училища, както и презентации, свързани с историческите личности, националните традиции и обичаи и националната кухня. Учениците се запознаха…

Още по темата

HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE

Учители от СУ „Пейо Крачолов Яворов” присъстваха на международна среща в град Истанбул, Турция, във връзка с осъществяване на дейности по проект HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE по програма Еразъм +. Домакините от училище EMIR SULTAN ORTAOKULU бяха подготвили интересна програма за храненето в училищните столове в Турция и за часовете по физическо възпитание и спорт. На срещата се обсъдиха резултатите от проведените анкети в училищата – партньори в проекта, а също и методи за създаване на полезни хранителни навици у учениците от ранна възраст.…

Още по темата