Училищно настоятелство

Управителен съвет на училищното настоятелство:

От 24.07.2015 с Решение No 137 на Старозагорски окръжен съд училищното настоятелство на СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан има нов Управителен съвет:

■ Валентина КостадиноваПредседател на Управителния съвет – педагогически съветник в СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан

Мирослава Пантовачлен на Управителния съвет – преподавател по английски език в СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан

Донка Жекова член на Управителния съвет – служител в адвокатска кантора

 

Документи:

[1]. Устав на училищното настоятелство на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан.

[2]. Управителен съвет на училищното настоятелство на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан.

[3]. Доклад на Контролния Съвет за дейността на СНЦ училищно настоятелство към СУ „Пейо Крачолов Яворов“ Гp. Чирпан за 2015 година

[4]. Програма за дейността на училищното настоятелство при СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан през учебна 2015/2016г.

[5]. Отчет на Управителния Съвет за дейността на СНЦ Училищно Настоятелство към средно училище “Пейо Крачолов Яворов” – гр.Чирпан за 2015г.

[6]. Програма за дейността на училищното настоятелство при су “П. К. Яворов”, гр. Чирпан