Бюджет първо тримесечие 2021г.

Съгласно последните указания на РУО на МОН публикуваме отчет на изпълнението на бюджета за първото тримесечие на финансовата 2021 година. Документа може да откриете по-долу. Същият е достъпен за преглед и сваляне.

Още по темата

Училищен план – прием за учебната 2021/2022 г.

Документи [1]. Заповед Училищен план – прием 2021-2022г. [2]. Утвърден план – прием 2021-2022 (в разработка)* * Документите са предоставени от ръководството на училището, но подлежат на предварителна обработка при публикуване на сайта

Още по темата

Стипендии втори срок на учебната 2020/21 година

Документи: [1]. Заповед за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование[2]. Списък на учениците, които ще получават стипендди през втори срок на учебната 2020/21 година Заповед за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование Списък на учениците, които ще получават стипендди през втори срок на учебната 2020/21 година

Още по темата

Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2020г.

годишен очет на работата по ЗДОИ СУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Чирпан

Администрацията СУ “Пейо Крачолов Яворов” – гр. Чирпан представя годишен очет на работата по Закона за Достъп до Обществена Информация. Не са констатирани нарушения и жалби по предоставяне на ДОИ за календарната 2020 година. Пълен текст може да откриете в документа по-долу.

Още по темата

Седмични разписания II срок 2020/21г.

Седмични разписанияСУ “П. К. Яворов” – гр. ЧирпанII срок на учебната 2020/21 година Седмично разписание – начален етап (1-4. клас) Седмично разписание на учебните занимания в ЦОУД (1-4. клас) Седмично разписание – среден курс (5. – 7. клас) Седмично разписание – гимназиален курс (8. – 12. клас)

Още по темата