Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски Автор: Трифон Йорданов Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Четете в документа по-долу.

Още по темата

Учебна програма за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

Учебна програма за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година (разработка)* [1]. Седмично разписание начален етап за учебната 2022-23г.[2]. Седмично разписание на групите ЦОУД в начален етап за учебната 2022-23г.[3]. Седмично разписание среден курс за учебната 2022-23г.[4]. Седмично разписание на групите ЦОУД в среден курс за учебната 2022-23г.[5]. Седмично разписание горен курс за учебната 2022-23г.

Още по темата