Документи 2021/2022 учебна година

[1]. Годишен План За Дейността На СУ П.К. Яворов За 2021-2022 [2]. План за обучението по безопастност на движението по пърищата [3]. Реализиран прием 2021-2022г. [4]. Спортен Календар [5]. Училищна Програма За Целодневна Организация На Учебния Ден[6]. Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в СУ П. К. Яворов [docs_21_quality] [7]. Училищен учебен план за учебната 2021/2022г.[8]. Справка за Свободни места за ученици по паралелки за учебната 2021/2022г.[9]. Седмичното Учебно Разписание за Първи срок на учебната 2021-2022 година[10]. Протокол № 45 / 8. Сеп. 2021г. За оценка на седмичното…

Още по темата

Стипендии втори срок на учебната 2020/21 година

Документи: [1]. Заповед за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование[2]. Списък на учениците, които ще получават стипендди през втори срок на учебната 2020/21 година Заповед за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование Списък на учениците, които ще получават стипендди през втори срок на учебната 2020/21 година

Още по темата

Стипендии

Стипендии СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан 2021-2022г.  [1]. . Заповед за стипендии, първи учебен срок (в разработка) 2020-2021г.  [1]. Стипендии, втори учебен срок на 2020/21г. [2]. Заповед за стипендии, първи учебен срок 2019-2020г. [1]. Заповед за стипендии, първи учебен срок [2]. Заповед за стипендии, втори срок за 2019/2020 учебна година 2018-2019г. [1]. Заповед за стипендии, първи срок 2017-2018г.  [1]. Заповед, определяща размера на стипендиите [2]. Списък ученици, които ще получават стипендия през първия учебен срок на учебната 2017-2018 година 2016-2017г.  [1]. Заповед за определяне размера на стипендиите [2]. Заповед за…

Още по темата