Прием 2024/2025 учебна година

Документи: [1]. Заповед РД-06-343 ДПП в VIII клас [2]. Училищен план – прием 1 и 5 клас 2024 – 2025 План – прием 2024/25г.: Пространно интервю на директора на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан, 02 04 2024г (външна препратка към YouTube).

Още по темата

Училищен план – прием за учебната 2022/2023 г.

Документи [1]. Заповед държавен план – прием 2022-2023г. (Заповед № РД-06-242 ДПП)[2]. Утвърден план – прием 2022-2023г.[3]. Заповед 314 от 01.04.2022 г. за прием Първи клас и Пети клас

Още по темата

Прием 2020-2021г.

  Държавен план-прием 2020/2021 г. И тази година  Средно училище „Пейо Крачолов  Яворов“ залага на традиционните си профили, в които бъдещите осмокласници могат да се обучават. Учебните дисциплини, които се съдържат в тях, са актуални за съвремието ни. Те дават възможност на избралите ги да продължат своето обучение в престижни университети в страната и в чужбина, а след това и да се реализират успешно. Профилите, в които бъдещите осмокласници могат да продължат своето обучение са: „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК, профил „ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ и профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“. И…

Още по темата

Прием 2017-2018г.

Прием 2017-2018г. [1]. Заповед № 221 план прием 1 кл[2]. Заповед № 239 график и критерии 1 и 5 кл[3]. Утвърден план 8 кл[4]. Утвърден план 9 кл[5]. График на дейностите по прием на ученици със завършен 7. клас[6]. График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование[7]. Държавен план-прием в 8. клас на общинските училища за 2017/18г.[8]. Заповед 595 за реализиран прием в 8. клас на общинските училища за 2017/18г.

Още по темата