Училищен план – прием за учебната 2022/2023 г.

Последвай видеото: Интервю на Директора на СУ “П. К. Яворов” г-н Трифон Йорданов

Документи

[1]. Заповед държавен план – прием 2022-2023г. (Заповед № РД-06-242 ДПП)
[2]. Утвърден план – прием 2022-2023г.
[3]. Заповед 314 от 01.04.2022 г. за прием Първи клас и Пети клас