Прием 2024/2025 учебна година

Документи:

[1]. Заповед РД-06-343 ДПП в VIII клас
[2]. Училищен план – прием 1 и 5 клас 2024 – 2025

План – прием 2024/25г.: Пространно интервю на директора на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан, 02 04 2024г (външна препратка към YouTube).