прием горен курс 2014

СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ ГРАД ЧИРПАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ: I.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС: Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Математика с интензивно изучаване на английски език Профилиращи предмети: -математика; -информатика; -физика и астрономия. Срок на обучение: 5 години Балообразуващи оценки: -оценка от теста по БЕЛ; -УТРОЕНАТА оценка от теста по математика; -оценките по математика и информационни  технологии от Удостоверението за завършен VІІ клас. Прием: чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика   II.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС: 1. Профил: „Хуманитарен“ – Български език и литература Профилиращи…

Още по темата

Прием след осми клас

{besps}priemgorenkurs2013__h|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} {besps_c}0|picture_01.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Директорът на училището открива учебната година{/besps_c} {besps_c}0|picture_02.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Мажoретките на училището{/besps_c} {besps_c}0|picture_03.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Открит урок „100 години от Балканската война“{/besps_c} {besps_c}0|picture_04.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Историците от профил „Хуманитарен“{/besps_c} {besps_c}0|picture_05.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Лъчезарните химици на училището{/besps_c} {besps_c}0|picture_06.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Биолозите на училището{/besps_c} {besps_c}0|picture_07.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Младите информатици от профил „Природоматематически“…

Още по темата