Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 г. в СУ „П. К. Яворов“

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 г. в СУ „П. К. Яворов“ град Чирпан През учебната 2023/2024 година Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ предлага традиционните за училището профили, в които бъдещите осмокласници могат да се запишат. Обновените учебни дисциплини, които ще се изучават в тях, са интересни, актуални и ще открият нов свят пред учениците. Профилите, в които бъдещите осмокласници могат да продължат своето обучение са: Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език (Английски език) Профилиращи предмети: Балообразуващи предмети: Удвоената оценка от НВО по…

Още по темата

Училищен план – прием за учебната 2022/2023 г.

Документи [1]. Заповед държавен план – прием 2022-2023г. (Заповед № РД-06-242 ДПП)[2]. Утвърден план – прием 2022-2023г.[3]. Заповед 314 от 01.04.2022 г. за прием Първи клас и Пети клас

Още по темата

Утвърден Държавен план-прием в VIII клас

Утвърден Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г. в СУ „П. К. Яворов“ град Чирпан През учебната 2022/2023 година Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ предлага традиционните за училището профили, в които бъдещите осмокласници могат да се запишат. Обновените учебни дисциплини, които ще се изучават в тях, са интересни, актуални и ще открият нов свят пред учениците.

Още по темата

прием горен курс 2014

СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ ГРАД ЧИРПАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ: I.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС: Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Математика с интензивно изучаване на английски език Профилиращи предмети: -математика; -информатика; -физика и астрономия. Срок на обучение: 5 години Балообразуващи оценки: -оценка от теста по БЕЛ; -УТРОЕНАТА оценка от теста по математика; -оценките по математика и информационни  технологии от Удостоверението за завършен VІІ клас. Прием: чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика   II.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС: 1. Профил: „Хуманитарен“ – Български език и литература Профилиращи…

Още по темата

Прием след осми клас

{besps}priemgorenkurs2013__h|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} {besps_c}0|picture_01.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Директорът на училището открива учебната година{/besps_c} {besps_c}0|picture_02.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Мажoретките на училището{/besps_c} {besps_c}0|picture_03.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Открит урок „100 години от Балканската война“{/besps_c} {besps_c}0|picture_04.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Историците от профил „Хуманитарен“{/besps_c} {besps_c}0|picture_05.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Лъчезарните химици на училището{/besps_c} {besps_c}0|picture_06.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Биолозите на училището{/besps_c} {besps_c}0|picture_07.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Младите информатици от профил „Природоматематически“…

Още по темата