Протокол № 42 / 08. 09. 2023г. за оценка на седмичното разписание (Регионална инспекция на МЗ – гр. Стара загора)

Протокол № 42 / 08. 09. 2023г. за оценка на седмичното разписание (Регионална инспекция на МЗ – гр. Стара загора)

Още по темата

Седмично разписание за учебната 2023/2024г. – I срок (В разработка)

[1]. Протокол № 42 / 08. 09. 2023г. за оценка на седмичното разписание (Регионална инспекция на МЗ – гр. Стара загора)[2]. Седмично разписание (начален етап) за учебната 2023/2024г. – I срок[3]. Седмично разписание (5. – 7. клас) за учебната 2023/2024г. – I срок[4]. Седмично разписание (8. – 12. клас) за учебната 2023/2024г. – I срок *В разработка: Документите по-долу са предадени от Ръководството и се подготвят за публикуване, все още в разработка. Седмично разписание (на учебните занимания на групите на ЦОУД, 1-4 клас) за учебната 2023/2024г. – I срокprogram-1-4-class-2023-2024 Седмично…

Още по темата

Документи 2023-2024г.

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

[1]. Училищен учебен план 2023-2024г.[2]. Списък на учебниците за VIII – XII клас за учебната 2023/2024 година[3]. Форми на обучение 23 – 24г. [4]. Седмично разписание за учебната 2023/2024г. – I срок[5]. Стратегия за развитие на средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ за периода 2023/2024 г. – 2027/2028 Г.[6]. Правилник за дейността на средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Чирпан учебна 2023/2024 година.[7]. Годишен план за дейността на су „П. К. Яворов“ – гр. Чирпан за учебната 2023/2024 година

Още по темата