Въпроси и отговори

Заповед №90/15.11.2021 г., Консултантски екип

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение – Приложение 1

За контакти:

Обърнете се към заместник-директорите по учебната дейност г-жа Екатерина Петрова и г-жа Антоанета Паунова от секцията “Контакти” на страницата.