HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE

Съфинансирано от програма “Еразъм +” на Европейската Общност

Учители от СУ „Пейо Крачолов Яворов” присъстваха на международна среща в град Истанбул, Турция, във връзка с осъществяване на дейности по проект HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE по програма Еразъм +.

Домакините от училище EMIR SULTAN ORTAOKULU бяха подготвили интересна програма за храненето в училищните столове в Турция и за часовете по физическо възпитание и спорт. На срещата се обсъдиха резултатите от проведените анкети в училищата – партньори в проекта, а също и методи за създаване на полезни хранителни навици у учениците от ранна възраст.

Домакините се бяха погрижили и за културния аспект на срещата, като организираха посещения на исторически забележителности в Истанбул.

След завръщането си от Турция, г-жа Валентина Костадинова, педагогически съветник, организира провеждането на игри в подготвителните групи към училището, като използва подарения игрови комплект от колегите от Естония.