Прием 2019-2020г. Среден курс

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В VIII КЛАС

ПРОФИЛ  „МАТЕМАТИЧЕСКИ“  С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1.Математика
2. Информатика
3. Физика и астрономия

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

1.Удвоена оценка от НВО по БЕЛ и математика
2. Оценките от свидетелството за основно образование по:
– математика;
– информационни технологии.

 

ПРОФИЛ  „ХУМАНИТАРНИ  НАУКИ“

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1. Български език и литература
2. История и цивилизация
3. География и икономика

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

1. Удвоената оценка от НВО по БЕЛ и математика
2. Оценките от свидетелството за основно образование по:
– български език и литература;
– история и цивилизация.


ПРОФИЛ  „ПРИРОДНИ НАУКИ“

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Физика и астрономия

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

1. Удвоената оценка от НВО по БЕЛ и математика
2. Оценките от свидетелството за основно образование по:
– биология и здравно образование;
– химия и опазване на околната среда.

Скъпи бъдещи осмокласници, ОЧАКВАМЕ ВИ!