Седмично разписание за учебната 2023/2024г. – I срок (В разработка)

[1]. Протокол № 42 / 08. 09. 2023г. за оценка на седмичното разписание (Регионална инспекция на МЗ – гр. Стара загора)
[2]. Седмично разписание (начален етап) за учебната 2023/2024г. – I срок
[3]. Седмично разписание (5. – 7. клас) за учебната 2023/2024г. – I срок
[4]. Седмично разписание (8. – 12. клас) за учебната 2023/2024г. – I срок

*В разработка:

Документите по-долу са предадени от Ръководството и се подготвят за публикуване, все още в разработка.

Седмично разписание (на учебните занимания на групите на ЦОУД, 1-4 клас) за учебната 2023/2024г. – I срок
program-1-4-class-2023-2024

Седмично разписание (на учебните занимания на групите на ЦОУД, 5-7 клас) за учебната 2023/2024г. – I срок
program-coud-5-7-class-2023-2024