Документи 2020/2021г.

Документи 2020/2021 учебна година

[1]. Спортен календар (2-ОКТ-2020)
[2]. Прогрaмa зa пpeдocтавяне на равни възможности (2-ОКТ-2020)
[3]. Годишен план за дейността (2-ОКТ-2020)
[4]. Заповед за утвърждаване на плана за реализация на държавен план-прием (2-ОКТ-2020)
[5]. Прогрaмa зa повишаване на качеството на образованието (2-ОКТ-2020)
[6]. Програма за целодневна организация на учебния ден (2-ОКТ-2020)

[7]. Училищни учебни планове (25-Сеп-2020)
[8]. Протокол за оценка на седмичното разписание (25-Сеп-2020)
[9]. Седмично разписание за учебната 2020/2021г., I срок (25-Сеп-2020)
[10]. План за работа на СУ “П. К. Яворов” в условията на covid-19 (8-Сеп-2020)