Документи 2020/2021г.

Документи 2020/2021 учебна година

[1]. Стратегия за развитие на СУ Пейо Крачолов Яворов – гр. Чирпан за 2021-2025г. Утвърден на педагогически съвет № 6 от 16. Фев. 2021г. 
[2]. Спортен календар (2-ОКТ-2020)
[3]. Прогрaмa зa пpeдocтавяне на равни възможности (2-ОКТ-2020)
[4]. Годишен план за дейността (2-ОКТ-2020)
[5]. Заповед за утвърждаване на плана за реализация на държавен план-прием (2-ОКТ-2020)
[6]. Прогрaмa зa повишаване на качеството на образованието (2-ОКТ-2020)
[7]. Програма за целодневна организация на учебния ден (2-ОКТ-2020)
[8]. Училищни учебни планове (25-Сеп-2020)
[9]. Протокол за оценка на седмичното разписание (25-Сеп-2020)
[10]. Седмично разписание за учебната 2020/2021г., I срок (25-Сеп-2020)
[11]. План за работа на СУ “П. К. Яворов” в условията на covid-19 (8-Сеп-2020)