Стипендии

Стипендии СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан

2023-2024г. 
[1]. Стипендии – първи срок (Заповед на Директора)
[2]. Стипендии 2-ри срок – Заповед на Директора

2022-2023г. 
[1]. Заповед Стипендии първи срок 2022-2023г.
[2]. Стипендии втори срок на учебната 2022 – 2023 година (заповед на Директора)
[3]. Стипендии втори срок на учебната 2022 – 2023 година (списък)

2021-2022г. 
[1]. . Заповед за стипендии, първи учебен срок (в разработка)

2020-2021г. 
[1]. Стипендии, втори учебен срок на 2020/21г.
[2]. Заповед за стипендии, първи учебен срок

2019-2020г.
[1]. Заповед за стипендии, първи учебен срок
[2]. Заповед за стипендии, втори срок за 2019/2020 учебна година

2018-2019г.
[1]. Заповед за стипендии, първи срок

2017-2018г. 
[1]. Заповед, определяща размера на стипендиите
[2]. Списък ученици, които ще получават стипендия през първия учебен срок на учебната 2017-2018 година

2016-2017г. 
[1]. Заповед за определяне размера на стипендиите
[2]. Заповед за утвърждаване на списъка стипендианти (съдържа списък на имащите право на стипендия ученици при СУ за първи учебен срок) 
[3]. Заповед № 192/27.02.2017г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование за втори срок на учебната 2016-2017 година 
[4]. Списък на учениците, които ще получават стипендии за втория срок на учебната 2016-2017 г.