Въпроси и отговори

Заповед №90/15.11.2021 г., Консултантски екип Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение Правила за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение – Приложение 1 За контакти: Обърнете се към заместник-директорите по учебната дейност г-жа Екатерина Петрова и г-жа Антоанета Паунова от секцията “Контакти” на страницата.

Още по темата

Училищен план – прием за учебната 2021/2022 г.

Държавен план-прием 2021/2022г. През учебната 2021/2022 година Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ предлага нови профили, в които бъдещите осмокласници могат да се запишат. Обновените учебни дисциплини, които ще се изучават в тях, са интересни, актуални и ще открият нов свят пред учениците. Профилите, в които бъдещите осмокласници могат да продължат своето обучение, са: Профил „Софтуерни и хардуерни науки“Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологииИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК (Английски език)Балообразуващи предмети: удвоена оценка от НВО – БЕЛ, удвоена оценка от НВО-Математика, оценките по Математика и Информационни технологии от Свидетелството за завършено…

Още по темата

Прием 2020-2021г.

  Държавен план-прием 2020/2021 г. И тази година  Средно училище „Пейо Крачолов  Яворов“ залага на традиционните си профили, в които бъдещите осмокласници могат да се обучават. Учебните дисциплини, които се съдържат в тях, са актуални за съвремието ни. Те дават възможност на избралите ги да продължат своето обучение в престижни университети в страната и в чужбина, а след това и да се реализират успешно. Профилите, в които бъдещите осмокласници могат да продължат своето обучение са: „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК, профил „ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ и профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“. И…

Още по темата

Прием 2019-2020г. Среден курс

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В VIII КЛАС ПРОФИЛ  „МАТЕМАТИЧЕСКИ“  С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 1.Математика2. Информатика3. Физика и астрономия БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ: 1.Удвоена оценка от НВО по БЕЛ и математика2. Оценките от свидетелството за основно образование по:– математика;– информационни технологии.   ПРОФИЛ  „ХУМАНИТАРНИ  НАУКИ“ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 1. Български език и литература2. История и цивилизация3. География и икономика БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ: 1. Удвоената оценка от НВО по БЕЛ и математика2. Оценките от свидетелството за основно образование по:– български език и литература;– история и цивилизация. ПРОФИЛ  „ПРИРОДНИ НАУКИ“ ПРОФИЛИРАЩИ…

Още по темата

Прием 2017-2018г.

Прием 2017-2018г. [1]. Заповед № 221 план прием 1 кл[2]. Заповед № 239 график и критерии 1 и 5 кл[3]. Утвърден план 8 кл[4]. Утвърден план 9 кл[5]. График на дейностите по прием на ученици със завършен 7. клас[6]. График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование[7]. Държавен план-прием в 8. клас на общинските училища за 2017/18г.[8]. Заповед 595 за реализиран прием в 8. клас на общинските училища за 2017/18г.

Още по темата

прием горен курс 2014

СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ ГРАД ЧИРПАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ: I.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС: Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Математика с интензивно изучаване на английски език Профилиращи предмети: -математика; -информатика; -физика и астрономия. Срок на обучение: 5 години Балообразуващи оценки: -оценка от теста по БЕЛ; -УТРОЕНАТА оценка от теста по математика; -оценките по математика и информационни  технологии от Удостоверението за завършен VІІ клас. Прием: чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика   II.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС: 1. Профил: „Хуманитарен“ – Български език и литература Профилиращи…

Още по темата