Училищен план – прием за учебната 2021/2022 г.

Държавен план-прием 2021/2022г.

През учебната 2021/2022 година Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ предлага нови профили, в които бъдещите осмокласници могат да се запишат. Обновените учебни дисциплини, които ще се изучават в тях, са интересни, актуални и ще открият нов свят пред учениците.

От ученици за ученици: Защо Гимназия Яворов?

Профилите, в които бъдещите осмокласници могат да продължат своето обучение, са:

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК (Английски език)
Балообразуващи предмети: удвоена оценка от НВО – БЕЛ, удвоена оценка от НВО-Математика, оценките по Математика и Информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование

Профил „Предприемачески“
Профилиращи предмети: Предприемачество и Информационни технологии
Балообразуващи предмети: удвоена оценка от НВО – БЕЛ, удвоена оценка от НВО-Математика, оценките по БЕЛ и Информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование

Профил „Природни науки“
Профилиращи предмети: Биология и ЗО и Химия и ООС
Балообразуващи предмети: удвоена оценка от НВО – БЕЛ, удвоена оценка от НВО- Математика, оценките по Биология и ЗО и Химия и ООС от Свидетелството за завършено основно образование

И трите профила, които гимназията предлага, са интригуващи, а чрез техния избор всеки осмокласник има широк избор от учебни предмети, които ще му помогнат да надгради своите знания и да ги приложи в избраната от него бъдеща професия. Преподаватели в новите профили ще бъдат както учители от гимназията, така и преподаватели от Тракийския университет.

Бъдещи осмокласници, ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документи

[1]. Заповед Училищен план – прием 2021-2022г.
[2]. Утвърден план – прием 2021-2022