Училищен план – прием за учебната 2021/2022 г.

Документи

[1]. Заповед Училищен план – прием 2021-2022г.
[2]. Утвърден план – прием 2021-2022 (в разработка)*

* Документите са предоставени от ръководството на училището, но подлежат на предварителна обработка при публикуване на сайта