Knowing The Past – Saves The Future

Проектът е съфинансиран от Програма “Еразъм +” На Европейски Съюз

Учители и ученици от СУ “Пейо Крачолов Яворов” участваха в международна среща в град Галац, Румъния, във връзка с осъществяване на дейности по проект “Knowing The Past – Saves The Future”, в който нашето училище е координатор, по програма “Еразъм +”.

Нашите румънски партньори от училище “Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna”, бяха подготвили интересна програма за седмицата, в която беше проведена ученическата мобилност. Участниците представиха презентации за своите страни, градове и училища, както и презентации, свързани с историческите личности, националните традиции и обичаи и националната кухня.

Учениците се запознаха с автентични занаяти, характерни за Румъния, изработиха коледни украшения и приготвиха традиционна храна.

Не липсваше и културна програма, по време на която учениците посетиха много интересни места и исторически забележителности в Галац и Букурещ, а също така посетиха сградата на Парламента.

За участието си в първата мобилност по проекта, учениците и учителите получиха Сертификати за участие.