29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

Международният Ден на безопасността на движението по пътищата бе отбелязан по своеобразен начин в училище. На 29 юни се проведе интересна инициатива. Основната цел беше повишаване информираността и чувствителността на учениците по темата за безопасността на движението по пътищата. Събитието бе опит се провокира промяна от страна на учениците в рисковото поведение на пътя. Беше разгледан видеоматериала “Как да намалим риска от ПТП” на страницата на ДАБДП. Дискутирани бяха всички интересни и важни моменти. Брошури за безопасността на движението, изготвени от комисията по БДП бяха раздадени на ученици и преподаватели.

Още по темата

План – прорама за БДП 2020/21г.

Планът е изработен в съответствие с Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата в Република България 2021 – 2030г., Плана за действие 2021 – 2023г. към Националната Стратегия за Безопасност на движението по пътищата и Секторната Стратегия за движението по пътищата (2021-2030) на Министерството на образованието и науката. Този план е обект на актуализация в началото на всяка учебна година. Отчитането на същия се извършва съгласно разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023г. към Националната Стратегия за Безопасност на движението по пътищата

Още по темата

План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година.

План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година [1]. Интерактивни уроци по БДП (външен линк към сайта на Министерството) [2]. График за провеждане на часовете по БДП  I-IV клас през 2020/2021 учебна година [3]. План за обучението по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година [4]. Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата [5]. График за провеждане на часовете по БДП V-XII клас през 2020/2021 учебна година [6]. Инструктаж по Безопасност на движението по пътищата за учениците от СУ „П. К. Яворов“ –гр.Чирпан [7]. Инструктаж  на учениците  от…

Още по темата

План-програма за БДП 2019/2020г.

План-програма за БДП в област Стара Загора за 2020 по направление 2 “Поведение на участниците в движението”. 1. Поставят се кабинети по БДП за следващата учебна година.2. Онлайн уроци и презентации се изготвят от учителите. 3. Отбелязва се 29 Юни, денят на БДП. 4. Осъществява се инструктаж за лятната ваканция, който следва да бъде проведен в последния учебен ден. Основните акценти, които поставя РИО на МОН са в слайдовете (вж. картинките към материала). Документи: [1]. rd-16-5361.pdf Писмо РД-16-5361 от 15.06.2020г. на РИО на МОН – Стара загора до директорите на…

Още по темата

КУРС “МЕТОДИКА НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП”

  {besps}bdp|sdru=4|fdur=3|align=3|width=480|height=360|ctrls=1|csort=123-45|steps=60{/besps} {besps_c}0|kurs_bdp_01.JPG| КУРС ПО БДП| Мая Илиева – лектор на проведения курс {/besps_c} {besps_c}0|kurs_bdp_02.JPG| КУРС ПО БДП| Участници в курса {/besps_c} {besps_c}0|kurs_bdp_03.JPG| КУРС ПО БДП| Всички участници в проведения курс {/besps_c} {besps_c}0|kurs_bdp_04.JPG| КУРС ПО БДП| в разработване на поставените задачи {/besps_c} {besps_c}0|kurs_bdp_05.JPG| КУРС ПО БДП| в разработване на поставените задачи {/besps_c} {besps_c}0|kurs_bdp_04.JPG| КУРС ПО БДП| в разработване на поставените задачи {/besps_c} {besps_c}0|kurs_bdp_05.JPG| КУРС ПО БДП| Еднодневна екскурзия до Перперикон. {/besps_c}   На 26.11.2011 г. /събота/ в СОУ „П. К. Яворов” гр. Чирпан се проведе курс на тема „Методика на…

Още по темата