ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз От 2012 година в СОУ „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Чирпан стартира проектът „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. Той цели повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез: – Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на…

Още по темата

ДА ГИ ОБИЧАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА

  {besps}sopsnimki|sdur=4|fdur=3|align=3|width=480|height=360|ctrls=1|csort=123-45|steps=60 {/besps} {besps_c}0|picture_01.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Тони в изпълнение на акордеон по време на вечер на талантите{/besps_c} {besps_c}0|picture_02.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Тони получава наградата на Училищното настоятелство за своето изпълнение на акордеон{/besps_c} {besps_c}0|picture_03.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Щастливият Тони със своите учители и родители{/besps_c} {besps_c}0|picture_04.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа В. Видева със свои възпитаници – размяна на мартеници{/besps_c} {besps_c}0|picture_05.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа В. Видева с Гошко и Тошко – размяна на мартеници{/besps_c} {besps_c}0|picture_06.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа…

Още по темата

Проект BG51Р0001

{besps}proe|sdur=4|fdur=3|align=3|width=480|height=360|ctrls=1|csort=123-45|steps=60 {/besps} {besps_c}0|picture_01.JPG | Проект BG51Р0001|  Децата от ІІБ група рисуват „Първи пролетни цветя” {/besps_c} {besps_c}0|picture_02.JPG | Проект BG51Р0001|  Децата от ІІБ група  в часа Занимания по интереси рисуват с удоволствие {/besps_c} {besps_c}0|picture_03.JPG | Проект BG51Р0001|  Рисунки на тема „Първи пролетни цветя” {/besps_c} {besps_c}0|picture_04.JPG | Проект BG51Р0001|  Децата от ІІБ група  в часа Занимания по интереси рисуват с удоволствие {/besps_c} {besps_c}0|picture_05.JPG | Проект BG51Р0001|  Децата от ІІБ група  в часа Занимания по интереси рисуват с удоволствие {/besps_c} {besps_c}0|picture_06.JPG | Проект BG51Р0001|  Рисунки на тема „Първи пролетни цветя” {/besps_c} {besps_c}0|picture_07.JPG |…

Още по темата