Списък на учителите за учебната 2020/2021 година

СПИСЪК

на учителите в СОУ “П.К.Яворов” – град Чирпан
за учебната 2020/2021 година

ДиректориБЕЛМатематикаПриродниФизкултураЕзициНачален курс

Трифон Найденов Йорданов
Екатерина Иванова Петрова
Антоанета Манева Паунова

Гергана Василева Иванова
Добринка Тенева Димитрова
Димитринка Петрова Желязкова
Елена Стоянова Иванова
Петя Донева Николова
Недка Стефанова Петрова
Любимка Мирославова Стайкова
Стоянка Атанасова Търгова

Димка Георгиева Николова
Хубка Димитрова Станилова
Таня Пейчева Манева
Павлина Михайлова Делчева
Златина Костова Иванова
Янка Петрова Петрова
Пенка Христова Георгиева
Руска Желева Няголова
Павлина Димова Станчева

Ангел Иванов Славов
Стойка Христова Колева
Манол Димитров Желев
Стоян Пенев Тонев
Йордан Стоянов Йорданов
Красина Станимирова Котева
Стефка Стойчева Апостолова
Маргарита Петрова Димова
Росица Стойчева Танева
Гергана Стоева Добрева
Кина Стефанова Филипова-Йорданова
Мими Стоянова Георгиева
Димитринка Делчева Делчева – Христова
Радка Танева Илиева
Ирена Николова Атанасова
Николай Атанасов Стоянов
Мима Събева Димитрова
Иван Генков Илиев
Неделчо Минчев Петров

Белчо Цонев Славов
Деян Тодоров Тодоров
Георги Цветков Цветков
Стефан Георгиев Стефанов

Татяна Иванова Тотева
Анита Николаева Кондарева
Мирослава Колева Пантова
Мария Вичева Иванова
Станка Ангелова Христозова
Ганка Атанасова Даскалова
Радостина Маринова Путакиду

Мария Иванова Василева
Иванка Николова Видева
Мария Петкова Петрова
Виолета Колева Колева
Величка Йорданова Видева
Галина Иванова Николова
Мариана Петрова Минева
Надя Николова Стоилова
Атанаска Тончева Костова
Пенка Стайкова Василева
Иванка Жекова Мървакова
Дора Колева Боева
Корнелия Господинова Иванова – Маринова
Гинка Желева Петкова
Ирина Николова Иванова
Кристина Йовчева Събева
Мариана Василева Танева
Антония Христова Димитрова
Марияна Тодорова Матева
Антоанета Георгиева Делчева
Ганчо Жеков Иванов
Величка Пенева Рачевска
Гълъбина Сашкова Дерлийска
Теодора Видева Тодорова
Миглена Стефанова Байкова
Валентина Станкова Костадинова
Минка Вичева Василева
Антоанета Запрянова Русенова