Бюджет първо тримесечие 2021г.

Съгласно последните указания на РУО на МОН публикуваме отчет на изпълнението на бюджета за първото тримесечие на финансовата 2021 година. Документа може да откриете по-долу. Същият е достъпен за преглед и сваляне.

Още по темата

Бюджет 2021г.

Бюджет на СУ "П. К. Яворов" - гр. Чирпан [1]. Начален план 2021г.

Бюджет на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан – Документи: [1]. Бюджет III тримесечие 2021 г.[2]. Изпълнение на бюджета второ тримесечие на 2021г.[3]. Бюджет първо тримесечие 2021г.[4]. Начален план 2021г.[5]. Изпълнение на бюджета към 31 Декември 2021г.

Още по темата

Документи 2017-2018 учебна година

  Документи 2017-2018 учебна година [1]. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА СУ “П.К. ЯВОРОВ” ГР. ЧИРПАН [2]. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СУ “П.К. ЯВОРОВ” [3]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ “П.К. ЯВОРОВ” 2017-2018 [4]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В “СУ П.К. ЯВОРОВ” [5]. СПОРТЕН КАЛЕНДАР [6]. Учебни планове 1 клас [7]. Учебни планове 2 клас [8]. Учебни планове 5 клас [9]. Учебни планове 6 клас [10]. Учебни планове 8 клас [11].…

Още по темата

Документи 2016-2017г.

[1]. Правилник за устройството и дейността на СУ “П. К. ЯВОРОВ” гр.Чирпан [2]. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на СУ “П. К. ЯВОРОВ” гр.Чирпан[3]. Програма за превенция на ранното напускане на училище[4]. Програма равни възможности [5]. Спортни дейности [6]. Стратегия 2016 [7]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 клас [8]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 клас [9]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЛЕД 7 КЛАС [10].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЛЕД 8 клас [11].Училищна програма за целодневна организация на учебния ден [12].ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Още по темата

Бюджет 2019г.

Бюджет 2018г[1]. Цялостен план-бюджет, утвърден от Кмета на община Чирпан Бюджет’ 2017[1]. План-бюджет за 2017 календарна година[2]. Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 година[3]. Изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2017 година[4]. Изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2017 година [4]. Изпълнение на бюджета към края на 2017 година. Документи по Бюджет’ 2016г.:1. План – бюджет2. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016г.3. Изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2016г.4. Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016г.5. Изпълнение на бюджета за последно тримесечие…

Още по темата