Бюджет 2021г.

Бюджет на СУ "П. К. Яворов" - гр. Чирпан [1]. Начален план 2021г.

Бюджет на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан – Документи: [1]. Бюджет III тримесечие 2021 г.[2]. Изпълнение на бюджета второ тримесечие на 2021г.[3]. Бюджет първо тримесечие 2021г.[4]. Начален план 2021г.[5]. Изпълнение на бюджета към 31 Декември 2021г.

Още по темата

Документи 2017-2018 учебна година

  Документи 2017-2018 учебна година [1]. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА СУ “П.К. ЯВОРОВ” ГР. ЧИРПАН [2]. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СУ “П.К. ЯВОРОВ” [3]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В СУ “П.К. ЯВОРОВ” 2017-2018 [4]. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В “СУ П.К. ЯВОРОВ” [5]. СПОРТЕН КАЛЕНДАР [6]. Учебни планове 1 клас [7]. Учебни планове 2 клас [8]. Учебни планове 5 клас [9]. Учебни планове 6 клас [10]. Учебни планове 8 клас [11].…

Още по темата

Документи 2016-2017г.

[1]. Правилник за устройството и дейността на СУ “П. К. ЯВОРОВ” гр.Чирпан [2]. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на СУ “П. К. ЯВОРОВ” гр.Чирпан[3]. Програма за превенция на ранното напускане на училище[4]. Програма равни възможности [5]. Спортни дейности [6]. Стратегия 2016 [7]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 клас [8]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 клас [9]. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЛЕД 7 КЛАС [10].УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЛЕД 8 клас [11].Училищна програма за целодневна организация на учебния ден [12].ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Още по темата

Бюджет 2019г.

Бюджет 2018г[1]. Цялостен план-бюджет, утвърден от Кмета на община Чирпан Бюджет’ 2017[1]. План-бюджет за 2017 календарна година[2]. Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 година[3]. Изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2017 година[4]. Изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2017 година [4]. Изпълнение на бюджета към края на 2017 година. Документи по Бюджет’ 2016г.:1. План – бюджет2. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016г.3. Изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2016г.4. Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016г.5. Изпълнение на бюджета за последно тримесечие…

Още по темата

Заповед RD-09-6: Осми Януари – неучебен ден

Във връзка с непредвидени обстоятелства (изброени в доклада на Директора на СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан), 08. Януари, 2015г. е обявен за неучебен от г-жа Кичка Петкова, кмет на община Чирпан. Същото става след издаване на Заповед RD-09-6 на Кмета на Община Чирпан от 08. 01. 2016г.

Още по темата

Училищно настоятелство

Управителен съвет на училищното настоятелство: От 24.07.2015 с Решение No 137 на Старозагорски окръжен съд училищното настоятелство на СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан има нов Управителен съвет: ■ Валентина Костадинова – Председател на Управителния съвет – педагогически съветник в СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан ■ Мирослава Пантова – член на Управителния съвет – преподавател по английски език в СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан ■ Донка Жекова – член на Управителния съвет – служител в адвокатска кантора   Документи: [1]. Устав на училищното настоятелство на…

Още по темата