Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Автор: Трифон Йорданов

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

  • Какво трябва да направите?
  • Кога се прави вноската?
  • Къде?
  • Какво е ПИК*?

Четете в документа по-долу.