Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация

На 23.11.2018г екип от преподаватели  от СУ „П.К.Яворов“ гр.Чирпан участваха в обучение със споделяне на добри практики по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ - 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура. Домакин на срещата бе ППМГ „Добри Чинтулов“ – гр.Сливен. Участниците бяха разделени на две групи  – едните се включиха по темата   „Разрешаване на конфликти със средствата на училищната медиация“,  а  другите „Как се  прилагат  и използват  ИКТ“. Над 15  бяха директорите, преподавателите и педагогическите  съветници  от област Стара Загора,  включени   в първата група. В нея бе и екипът от СУ „П.К.Яворов“. Училището  бе представено от  г-н Трифон Йорданов – Директор на СУ „П.К.яворов“, г-жа  Валентина Костадинова – педагогически съветник, г-жа  Пенка Георгиева – гл. учител  и преподавател по информатика, г-жа Гергана Иванова – старши учител по  БЕЛ и  г- жа Мария Василева – главен  начален учител. Обучител на групата  по медиация бе училищният психолог Росица Миндова. Тя представи практики за разрешаване на конфликти със средствата на училищната медиация.  Участие взеха и  ученици, включени в клуба по медиация, които споделиха  за казуси  разрешени лично от тях. След обучението гостите  разгледаха училищния музей, както и различни кабинети в гимназията.

На 23.11.2018г екип от преподаватели  от СУ „П.К.Яворов“ гр.Чирпан участваха в обучение със споделяне на добри практики по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура.

Домакин на срещата бе ППМГ „Добри Чинтулов“ – гр.Сливен.

Участниците бяха разделени на две групи  – едните се включиха по темата   „Разрешаване на конфликти със средствата на училищната медиация“,  а  другите „Как се  прилагат  и използват  ИКТ“.

Над 15  бяха директорите, преподавателите и педагогическите  съветници  от област Стара Загора,  включени   в първата група. В нея бе и екипът от СУ „П.К.Яворов“. Училището  бе представено от  г-н Трифон Йорданов – Директор на СУ „П.К.яворов“, г-жа  Валентина Костадинова – педагогически съветник, г-жа  Пенка Георгиева – гл. учител  и преподавател по информатика, г-жа Гергана Иванова – старши учител по  БЕЛ и  г- жа Мария Василева – главен  начален учител.

Обучител на групата  по медиация бе училищният психолог Росица Миндова. Тя представи практики за разрешаване на конфликти със средствата на училищната медиация.  Участие взеха и  ученици, включени в клуба по медиация, които споделиха  за казуси  разрешени лично от тях.

След обучението гостите  разгледаха училищния музей, както и различни кабинети в гимназията.