Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2020г.

годишен очет на работата по ЗДОИ СУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Чирпан

Администрацията СУ “Пейо Крачолов Яворов” – гр. Чирпан представя годишен очет на работата по Закона за Достъп до Обществена Информация.

Не са констатирани нарушения и жалби по предоставяне на ДОИ за календарната 2020 година.

Пълен текст може да откриете в документа по-долу.