Щедро дарение за библиотеката на СУ “П. К. Яворов”, гр. Чирпан

Руска Димитрова

Автор: Недка Петрова

Госпожа Руска Димитрова е родена на 15 август 1925 в град Чирпан. Завършва средното си образование в ЕСПУ “П. К. Яворов”, след което постъпва в Пловдивския учителски институт със специалност преподавател по руски език. След завършването, постъпва на работа като учителка в с. Спасово за период от една година.

Следва две години преподавателки стаж в с. Братя Даскалови. През 1951 година е поканена за преподавател по руски език в гимназия Яворов, град Чирпан Там работи до пенсионирането си през 1980 година. Завършва задочно руска филология в Софийски университет. Включена е в кратки, но полезни курсове за усъвършенстване в Петербург (Ленинград), Русия. Води и курсове по руски език в Институт по памука, Завод “Бъдещност”, ЖП гара – Чирпан и други.

Руска Димитрова

Госпожа Руска Димитрова е родена на 15 август 1925 в град Чирпан. Завършва средното си образование в ЕСПУ “П. К. Яворов”, след което постъпва в Пловдивския учителски институт със специалност преподавател по руски език. След завършването, постъпва на работа като учителка в с. Спасово за период от една година.
Следва две години преподавателки стаж в с. Братя Даскалови.

Руска Димитрова

През 1951 година е поканена за преподавател по руски език в гимназия Яворов, град Чирпан Там работи до пенсионирането си през 1980 година. Завършва задочно руска филология в Софийски университет. Включена е в кратки, но полезни курсове за усъвършенстване в Петербург (Ленинград), Русия. Води и курсове по руски език в Институт по памука, Завод “Бъдещност”, ЖП гара – Чирпан и други.

През 1970 година започва да излиза от печат “Большая советская енциклопедия“, за която се абонира и използва активно в работата и в ежедневието си. Нейно е решението да подари 29 тома на библиотеката на СУ “П. К. Яворов”, за да обогати набора си от книжни издания в полза на ученици и учители Госпожа Димитрова желае да бъде в помощ на обществото, което се нуждае от високообразовани млади хора.

Руска Димитрова

В отговор на щедрото дарение ръководството на СУ “П. К. Яворов”, гр. Чирпан връчи благодарствено писмо на г-жа Димитрова.

Благодарствено писмо за щедрия дарител

За осъществяване на дарението бе оказана своевременна помощ от учениците от 12″б” клас-Галин Костадинов Паунов и Стоян Енчев Камбуров.

г-жа Недка Петрова със специални благодарности към г-жа Руска Димитрова