Онлайн филм и песен за Васил Левски

Активно участие на учениците от СУ “П. К. Яворов”, гр. Чирпан в Проект за създаване на онлайн филм и песен за Васил Левски

В началото на месец януари 2021 година ИТВ “Аз мога, аз знам”, Държавната агенция за българите в чужбина и Международният фестивал за детско и младежко медийно изкуство “Арлекин” организираха Проект за създаване на онлайн филм и песен за Васил Левски, заснемане на паметниците на Апостола в страната и в чужбина. Под ръководството на ръководителя си-Недка Петрова,старши учител по български език и литература, библиотекар, учениците от VIII “а” клас, Профил “Математически с интензивно изучаване на английски език”, и от XII „а“ клас, Профил “Природоматематически с интензивно изучаване на английски език” при СУ “П. К. Яворов”, гр. Чирпан се включиха активно в горепосоченото начинание.

Изявите, с които участваха в Проекта са следните:

  1. Филм за Апостола, създаден от Дария Пламенова Димитрова и Зарина Миленова Захариева, ученички от VIII “а” клас, Профил “Математически с интензивно изучаване на английски език”, с любезното съдействие на г-н Денис Иванов, уредник на Исторически музей, гр. Чирпан, отдел Нова и най-нова история.
  2. Дарение за Националния музей “Васил Левски”, гр. Карлово на портрет на Апостола, нарисуван от чирпанския художник г-н Владимир Кондарев.
  3. Снимки и информация за паметника на Левски в град Чирпан, създадена от Мария Стефанова Марчева, ученичка от VIII “а” клас, Профил “Математически с интензивно изучаване на английски език”, с любезното съдействие на г-н Владимир Кондарев-известен чирпански художник, понастоящем фондохранител в Изложбена зала “Георги Данчов”, град Чирпан, и на г-жа Ангелина Паскалева-директор на дирекция „Образованиe, култура, социални и младежки политики и туризъм” в Община Чирпан.
  4. Стихотворението “Помнят и славят” на Сиана Стефанова Георгиева, клас: XII „а“, Профил “Природоматематически с интензивно изучаване на английски език”.
  5. Акростих “Дякон Игнатий-Левский” на Зарина Миленова Захариева, ученичка от VIII “а” клас, Профил “Математически с интензивно изучаване на английски език”.
  6. Снимки и информация за паметника на отец Манол Коларов, съратник на Васил Левски в с. Мурсалково (днешно Спасово, Чирпанско) и за построяването на алеята ,,Възраждане’’, създадена от Стефани Иванова Иванова, ученичка от VIII “а” клас, Профил “Математически с интензивно изучаване на английски език”, с любезното съдействие на г-н Димо Нецов, кмет на с. Спасово и на г-н Иван Илиев, общински съветник в Общински съвет, гр. Чирпан, учител по история и цивилизации в СУ „Пейо Крачолов Яворов“.
  7. Среща-разговор в обособения „Кът за четене” с учениците от 7. клас, групите от Целодневна организация на учебния ден, с преподаватели-г-жа Радка Илиева и г-н Николай Стоянов, на г-н Денис Иванов, уредник на Исторически музей, гр. Чирпан, отдел Нова и най-нова история, посветена на предстоящата годишнина-148 години от гибелта на Апостола, по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Библиотеките като образователна среда”.