Двегодишен проект по програма Еразъм +

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов” ще участва като партньор в двегодишен проект по програма Еразъм + „Giving a glass of water with love to grandchild”.

В проекта участват още четири училища от Полша, Румъния, Турция и Италия.

Проектът е с дейности, свързани с опазване на водата, а учениците, които ще вземат участие в него, са на възраст 12 години.

Целите на проекта са учениците да се запознаят със значението на водата за човечеството, да осъзнаят проблемите, свързани с недостига на вода, да се насърчи гражданското самосъзнание и ангажираност на учениците, свързани с екологията.