Актуално интервю

Интервю с директора на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан, по повод предстоящия Държавен план – прием за учебната 2021/2022 година. Актуална информация относно профилите, които предлага училището, кратко представяне на спечелените проекти по Национални програми.