Училищно настоятелство

Управителен съвет на училищното настоятелство: От 24.07.2015 с Решение No 137 на Старозагорски окръжен съд училищното настоятелство на СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан има нов Управителен съвет: ■ Валентина Костадинова – Председател на Управителния съвет – педагогически съветник в СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан ■ Мирослава Пантова – член на Управителния съвет – преподавател по английски език в СОУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан ■ Донка Жекова – член на Управителния съвет – служител в адвокатска кантора   Документи: [1]. Устав на училищното настоятелство на…

Още по темата