Утвърден Държавен план-прием в VIII клас

Утвърден Държавен план-прием в VIII клас

за учебната 2022/2023 г. в СУ „П. К. Яворов“ град Чирпан

През учебната 2022/2023 година Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ предлага традиционните за училището профили, в които бъдещите осмокласници могат да се запишат. Обновените учебни дисциплини, които ще се изучават в тях, са интересни, актуални и ще открият нов свят пред учениците.

PDF Loading...