прием горен курс 2014

СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ ГРАД ЧИРПАН

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ:

I.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Математика с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

-математика;

-информатика;

-физика и астрономия.

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи оценки:

-оценка от теста по БЕЛ;

-УТРОЕНАТА оценка от теста по математика;

-оценките по математика и информационни  технологии от Удостоверението за завършен VІІ клас.

Прием: чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика

 

II.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС:

1. Профил: „Хуманитарен“ – Български език и литература

Профилиращи предмети:

-български език и литература;

-история и цивилизация;

-география и икономика.

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

-УТРОЕНАТА оценка по БЕЛ;

-оценката по история и цивилизация;

-оценката по география и икономика.

Прием: по документи

 

2. Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Биология

Профилиращи предмети:

-биология и здравно образование;

-химия и опазване на околната среда;

-математика.

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

-УТРОЕНАТА оценка по биология и ЗО;

-оценката по химия и ООС;

-оценката по математика.

Прием: по документи

3. Непрофилирана паралелка

– ЗИП – по избор

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

Среден успех от Диплома за основно образование

Прием: по документи

 

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА, АКО НИ ИЗБЕРЕТЕ:

-Профилираната подготовка дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания, компетентност в съответната научна област.

– Вие ще бъдете конкурентноспособни, ако решите да продължите образованието си във ВУЗ. Отличната подготовка ви гарантира успешно представяне на кандидатстудентските изпити.

– Ще имате възможност да развивате своите творчески и физически умения и да усъвършенствате способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка. /изобразително изкуство, фанфарна музика, вокална група, Тим Тийн Театър, художествено слово, мажоретен състав, волейбол, футбол, шахмат, народни танци/.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

след VІІ клас                          след VІІІ клас

І класиране:   17.06—20.06.2014 г.            02—04.07.2014г.

ІІ класиране:  27.06—01.07.2014 г.            10—17.07.2014 г.

ІІІ класиране:  11.07—15.07.2014 г.            18—24.07.2014 г.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

2. Акт за раждане;

3. Служебна бележка с оценките от приемните изпити

/за кандидатите от друга област след VІІ клас/;

4. Удостоверение за завършен VІІ клас

/за кандидатстване след VІІ клас/ – ксерокопие

5. Свидетелство за завършено основно образование

/за кандидатстване след VІІІ клас/ – ксерокопие;

Оригиналите на документите от т.4 и т.5 се представят за сверка.