Прием след осми клас

{besps}priemgorenkurs2013__h|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|picture_01.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Директорът на училището открива учебната година{/besps_c}

{besps_c}0|picture_02.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Мажoретките на училището{/besps_c}

{besps_c}0|picture_03.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Открит урок „100 години от Балканската война“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_04.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Историците от профил „Хуманитарен“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_05.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Лъчезарните химици на училището{/besps_c}

{besps_c}0|picture_06.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Биолозите на училището{/besps_c}

{besps_c}0|picture_07.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Младите информатици от профил „Природоматематически“ – математика{/besps_c}

{besps_c}0|picture_08.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Съвместяване на математика с английски език{/besps_c}

{besps_c}0|picture_09.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Младите математици от отбор „Питагор“ по време на нестандартно състезание{/besps_c}

{besps_c}0|picture_10.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Учениците от СИП „Художествено слово“ в къща-музей „Яворов“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_11.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Участниците в тренинг игра „Агресията – как да я открием и предотвратим?“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_12.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Вокалната група на СОУ „П. К. Яворов“, възпитаници на Читалище „Яворов“ Чирпан{/besps_c}

{besps_c}0|picture_13.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Учениците от СИП – Изобразително изкуство{/besps_c}

{besps_c}0|picture_14.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Главните герои в пиесата „Милионерът“ на ТТТ{/besps_c}

{besps_c}0|picture_15.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Актьорите на ТТТ в пиесата „Милионерът“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_16.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Елисавета и Христо – едни от най-активните и изявени танцьори на СОУ „П. К. Яворов“, възпитаници на „Загора Данс“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_17.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Едни от изявените танцьори на СОУ „П. К. Яворов“, трениращи към Военен клуб, Чирпан{/besps_c}

{besps_c}0|picture_18.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Александра Костадинова – един прекрасен музикант{/besps_c}

{besps_c}0|picture_19.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Никола Стоилов – талант на СОУ „П. К. Яворов“ за 2012 г.{/besps_c}

{besps_c}0|picture_20.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Христо Тодоров – ученик на 2012 г.{/besps_c}

{besps_c}0|picture_21.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Запалване на огъня на Яворовата поезия от едни от най-достойните ученици на СОУ „П. К. Яворов“ – Анелия Кроснева и Аделина Делчева{/besps_c}

{besps_c}0|picture_22.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Членове на младежкия ученически съвет в работна обстановка{/besps_c}

{besps_c}0|picture_23.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | По време на коледен базар пред община Чирпан{/besps_c}

{besps_c}0|picture_24.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Доброволците от БВЧК по време на акция{/besps_c}

{besps_c}0|picture_25.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Активните доброволци от БМЧК{/besps_c}

{besps_c}0|picture_26.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Златица Филипова – участник в националната философска ученическа конференция „Човек – свят„, Бургас 2013 г.{/besps_c}

{besps_c}0|picture_27.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Христина Колева, Ани Паунова и Радостина Милева – участнички в националната конференция „Водата – извор на живот“, Бургас 2013 г.{/besps_c}

{besps_c}0|picture_28.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Велин Жеков – участик в националната конференция „Полшо – неоткритото съкровище“, Казанлък 2012 г.{/besps_c}

{besps_c}0|picture_29.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Атанас Милчелиев – 3-то място на Европейско първенство по киокошин{/besps_c}

{besps_c}0|picture_30.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Младите надежди на ФК „Чирпан“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_31.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Волейболистките на ВК „Яворов“ Чирпан, спечелили много призови места на национални състезания през изминалата година{/besps_c}

{besps_c}0|picture_32.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | По време на националната среща на младите туристи на язовир Копринка{/besps_c}

{besps_c}0|picture_33.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Първо място в националното състезание „Познавам ли моята България?“ за нашите туристи{/besps_c}

{besps_c}0|picture_34.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | ЮТК „Самодивец“ на Белинташ{/besps_c}

{besps_c}0|picture_35.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Младите туристи от ЮТК „Самодивец“ по време на националните тържества на връх Шипка на 3 Март{/besps_c}

{besps_c}0|picture_36.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Ученици от 9, 10 и 11 клас на тридневна екскурзия в Средна гора, хижа „Бунтовна“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_37.JPG|ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ/ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Младите туристи на връх Влък – 1243 м., Средна гора{/besps_c}

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ:

 

I.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Математика със засилено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

-математика;

-информатика;

-физика и астрономия.

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи оценки:

-оценка от теста по БЕЛ;

-УТРОЕНАТА оценка от теста по математика;

-оценките по математика и информационни      технологии от Удостоверението за завършен VІІ клас.

Прием: чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика

{artsexylightbox path=”images/stories/priemgorenkurs2013__g” downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

II.СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС:

1. Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Математика

Профилиращи предмети:

-математика;

-физика и астрономия;

-информатика.

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

-УТРОЕНАТА оценка по математика;

-оценката по БЕЛ;

-оценката по физика и астрономия.

Прием: по документи

 

2. Профил: „ХУМАНИТАРЕН“ – Български език и литература

Профилиращи предмети:

-български език и литература;

-история и цивилизация;

-география и икономика.

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

-УТРОЕНАТА оценка по БЕЛ;

-оценката по история и цивилизация;

-оценката по география и икономика.

Прием: по документи

 

3. Профил: „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“ – Биология

Профилиращи предмети:

-биология и здравно образование;

-химия и опазване на околната среда;

-математика.

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

-УТРОЕНАТА оценка по биология и ЗО;

-оценката по химия и ООС;

-оценката по математика.

Прием: по документи

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА, АКО НИ ИЗБЕРЕТЕ:

-Профилираната подготовка дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания, компетентност в съответната научна област.

– Вие ще бъдете конкурентноспособни, ако решите да продължите образованието си във ВУЗ. Отличната подготовка ви гарантира успешно представяне на кандидатстудентските изпити.

– Ще имате възможност да развивате своите творчески и физически умения и да усъвършенствате способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка. /изобразително изкуство, фанфарна музика, вокална група, Тим Тийн Театър, художествено слово, мажоретен състав, волейбол, футбол, шахмат/.

 

{besps}priemgorenkurs2013|sdur=4|fdur=3|align=3|width=485|height=650|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}1|picture_01.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Едни от най-добрите ученици на СОУ „П. К. Яворов“{/besps_c}

{besps_c}1|picture_02.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | „И поглед вечно устремен напред, към утрешния ден“ Яворов{/besps_c}

{besps_c}1|picture_03.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Извънкласни форми, в които участват учениците на СОУ „П. К. Яворов“{/besps_c}

{besps_c}1|picture_04.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Природоматематически“ – математика{/besps_c}

{besps_c}1|picture_05.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Природоматематически“ – математика{/besps_c}

{besps_c}1|picture_06.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Хуманитарен“ – български език и литература{/besps_c}

{besps_c}1|picture_07.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Хуманитарен“ – български език и литература{/besps_c}

{besps_c}1|picture_08.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Природаматематически“ – биология{/besps_c}

{besps_c}1|picture_09.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Природаматематически“ – биология{/besps_c}

{besps_c}1|picture_10.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Природоматематически“ – математика със засилено изучаване на английски език{/besps_c}

{besps_c}1|picture_11.jpg|ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2014г. | Профил „Природоматематически“ – математика със засилено изучаване на английски език{/besps_c}

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

след VІІ клас                      след VІІІ клас

І класиране:   17.06—21.06.2013 г.             03—05.07.2013 г.

ІІ класиране:  27.06—01.07.2013 г.             11. 07.2013 г.

ІІІ класиране:  11.06—12.07.2013  г.            19. 07.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

2. Акт за раждане;

3. Служебна бележка с оценките от приемните изпити

/за кандидатите от друга област след VІІ клас/;

4. Удостоверение за завършен VІІ клас

/за кандидатстване след VІІ клас/ – ксерокопие

5. Свидетелство за завършено основно образование

/за кандидатстване след VІІІ клас/ – ксерокопие;

Оригиналите на документите от т.4 и т.5 се представят за сверка.