ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

На 21.02.2013г.(в четвъртък), в навечерието на именния ден на поета Пейо Яворов, във Военен клуб – Чирпан се проведе патронният празник на училището. Гости на празника бяха кметът на община Чирпан – госпожа Кичка Петкова, председателят на Общински съвет при Община Чирпан – г-н Христо Стефанов, г-жа Анита Кондарева – заместник-кмет на община Чирпан, г-ца Мария Илиева – главен експерт отдел Образование, култура, социални дейности и екология в Община Чирпан, г-жа Стиляна Камбурова – младши сътрудник връзки с обществеността при Община Чирпан, г-н Боян Иванов – член на управителния съвет на училищното настоятелство и управител на клон на обединена българска банка в гр. Чирпан, г-жа Милена Андонова – директор на Център за обществена подкрепа, г-жа Мария Ганчева – управител на клон на Уникредит Булбанк, г-н Христо Тилев – почетен гражданин на град Чирпан и бивш преподавател в училището.

{besps}patronen2013|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=380|ctrls=1|csort=123-45|steps=60 {/besps}
{besps_c}0|picture_01.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Цветя и поздравления от Кмета на Община Чирпан{/besps_c}
{besps_c}0|picture_02.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Поздравления и от директори на училища{/besps_c}
{besps_c}0|picture_03.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Цветя от г-жа Мария Ганчева – управител на УниКредит Булбанк{/besps_c}
{besps_c}0|picture_04.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Празнични букети{/besps_c}
{besps_c}0|picture_05.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Знамената група в готовност да открие патронния празник{/besps_c}
{besps_c}0|picture_06.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Духовата музика с ръководител г-жа Кина Йорданова поставя началото на патронния празник{/besps_c}
{besps_c}0|picture_07.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Официалните лица{/besps_c}
{besps_c}0|picture_08.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Водещите – Аделина и Тодор{/besps_c}
{besps_c}0|picture_09.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Директорът на училището – г-жа Иванка Ненкова{/besps_c}
{besps_c}0|picture_10.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Ученици от СИП „Художествено слово“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_11.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Поетично интервю с Яворов в изпълнение на ученици от 6 клас{/besps_c}
{besps_c}0|picture_12.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Поетична програма{/besps_c}
{besps_c}0|picture_13.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Музикално изпълнение на Деница Петрова{/besps_c}
{besps_c}0|picture_14.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Ученици от СИП „Художествено слово“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_15.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Ученици от СИП „Художествено слово“ с ръководител Димитринка Желязкова{/besps_c}
{besps_c}0|picture_16.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Поетична програма{/besps_c}
{besps_c}0|picture_17.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Участници в поетичната програма{/besps_c}
{besps_c}0|picture_18.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Участници в поетичната програма{/besps_c}
{besps_c}0|picture_19.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Учениците от СИП „Художествено слово“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_20.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Музикално изпълнение на Даниела Дечева{/besps_c}
{besps_c}0|picture_21.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Поетично изпълнение{/besps_c}
{besps_c}0|picture_22.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Г-жа Ненкова награди всички ученици, заели призови места в обявените конкурси{/besps_c}
{besps_c}0|picture_23.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Филип Петков от 3б клас – 3-то място в литературния конкурс „В ботушките на дядо Коледа“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_24.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Радина Господинова от 4.б клас 2-ро място в литературния конкурс „В ботушките на дядо Коледа“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_25.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Габриела Петрова от 4.в клас – 1-во място в литературния конкурс „В ботушките на дядо Коледа“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_26.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Василена Видева – 5б клас – за разказа „Аз в ботушките на дядо Коледа”{/besps_c}
{besps_c}0|picture_27.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Аделина Делчева – 9в клас –  за есето „Коледа”{/besps_c}
{besps_c}0|picture_28.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Велин Жеков  – 11б клас – за разказа „Коледен дар” и първо място в математически коледен конкурс{/besps_c}
{besps_c}0|picture_29.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Михаела Чонос – 2 б клас – 3-то място в коледен конкурс за рисунка{/besps_c}
{besps_c}0|picture_30.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Ивана Колева – 1 в клас – 2-ро място в коледен конкурс за рисунка{/besps_c}
{besps_c}0|picture_31.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Ива Митева – 4 а клас – 1-во място в коледен конкурс за рисунка{/besps_c}
{besps_c}0|picture_32.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Христо Делчев – 5 б клас – 2-ро място в коледен конкурс за рисунка{/besps_c}
{besps_c}0|picture_33.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Елмира Танева – 2 а клас – 1-во място в рецитаторски конкурс за Яворова поезия{/besps_c}
{besps_c}0|picture_34.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Иван Делиянов – 6 б клас – 3-то място в рецитаторски конкурс за Яворова поезия{/besps_c}
{besps_c}0|picture_35.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Марина Станчева – 5 б клас – 2-ро място в рецитаторски конкурс за Яворова поезия{/besps_c}
{besps_c}0|picture_36.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Стефани Спасова – 6 а клас – 1-во място в рецитаторски конкурс за Яворова поезия{/besps_c}
{besps_c}0|picture_37.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“| Христо Тодоров от 12 а клас – УЧЕНИК НА ГОДИНАТА{/besps_c}
{besps_c}0|picture_38.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Вокална група с ръководител Кина Йорданова{/besps_c}
{besps_c}0|picture_39.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Вокална група с ръководител Кина Йорданова{/besps_c}
{besps_c}0|picture_40.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Изпълнение на вокална група при СОУ „П. К. Яворов“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_41.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Танцово изпълнение на румба и ча-ча{/besps_c}
{besps_c}0|picture_42.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Музикално изпълнение на Анелия Кроснева{/besps_c}
{besps_c}0|picture_43.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Танцово изпълнение на джайв{/besps_c}
{besps_c}0|picture_44.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Изпълнение на вокална група „Бим Бам“ с ръководител Мария Петрова{/besps_c}
{besps_c}0|picture_45.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Танцово изпълнение на представителите на ДЕНС ЮНИК КЛУБ при Военен клуб – Чирпан{/besps_c}
{besps_c}0|picture_46.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Народен танц на учениците от 4.в клас, които изучават СИП – хореография{/besps_c}
{besps_c}0|picture_47.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Народен танц на учениците от СИП – хореография{/besps_c}
{besps_c}0|picture_48.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Народен тракийски танц{/besps_c}
{besps_c}0|picture_49.JPG|ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“|Александра Костадинова в изпълнение на песента „Аз искам” от филма „Революция зет”{/besps_c}

Присъстваха директори на училища, учители и граждани на град Чирпан. Поздравление по случай празника произнесе г-жа Ненкова – директор на училището.  В словото си г-жа Ненкова сподели, че Яворов е олицетворение на любовта – любов извираща от душата, любов до самозабрава, до изпепеляване, любов към Мина и любов към Лора, любов към жената въобще, към хоризонта, към понятието „свобода”, към отечеството, към самата любов. От тази любов са водени и нашите учители, любов и отдаденост към великата мисия „Учител”. Всекидневно ние водим битки срещу настъпващото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията, с надеждата да победим.

{artsexylightbox path=”images/stories/patronen2013″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

Но ние знаем, че изграждано с любов, онова, което изградим, ще трае вечно. И най-големият подарък за нас е благодарността на нашите ученици, които също като Яворов, не живеят, а горят.” Директорът на училището пожела на своите възпитаници да обичат България като Яворов. „Бъдете дръзки и смели в очакванията, упорити в начинанията, винаги знайте, че можете, защото сте носители на Яворовия дух. Вие сте нашата най-съкровена надежда за бъдещето. Носете с гордост и достойнство името на нашия патрон Пейо Яворов, съхранете неговия свободен дух, носете творческия му плам, преодолявайте трудностите и смело гледайте в бъдещето. Вярвайте в доброто и творете красота в песен, музика и танц. Бъдете любопитни, любознателни и упорити в търсенето на отговорите на въпросите, които ви вълнуват.”
Поздравление поднесе и кметът на Община Чирпан – г-жа Кичка Петкова. Получиха се цветя и поздравителни адреси от ОУ „Христо Ботев” в село Градина, Уникредит Булбанк, Център за обществена подкрепа – гр. Чирпан, Военно формирование 24620 Свобода.
Учениците от СИП „Художествено слово” с ръководител Димитринка Желязкова представиха поетично интервю с Пейо Крачолов Яворов. С много чувство и плам рецитаторите представиха страни от личността на поета – Яворов и неговата песен – неизменна спътница в живота, неговите мисли за Жената, за Любовта, Родината, за неговите хайдушки копнения, за най-голямата му болка – Македония. Поетичното слово бе придружено от акомпанимента на Даниела Дечева и от музикалните изпълнения на Деница Петрова, Даниела Дечева и Росица Тодорова. Рецитаторите бяха аплодирани бурно от развълнуваната публика.
След това всички в залата се потопиха в в ученическото лично творчество чрез една филмова гледна точка. Бе прожектиран филм по есето на победителя Зорница Петкова Иванова в литературния конкурс „Яворов в мен!” Филмът развълнува гостите в залата и получи техните овации.
Директорът на училището госпожа Ненкова отчете резултатите от обявените конкурси и награди победителите. Бе връчена и наградата за „Ученик на годината” на Христо Тодоров от 12а клас
След награждаването последва празничният концерт, в който се представиха младите таланти в училището. Музикален поздрав поднесоха учениците от вокална група с ръководител Кина Йорданова, които изпълниха „Песен за приятелството“ и „Латинофиеста”. Последва танцовото изпълнение на румба и ча-ча на представителите на ДЕНС ЮНИК КЛУБ при Военен клуб – Чирпан, с ръководители: Ива Петрова и Стефан Топалов. С много усмивки и весело настроение бе изпълнено музикалното изпълнение на Анелия Кроснева – „Влюбения джаз”. С танцово изпълнение на джайв се представиха и танцьорите Десислава Иванова и Атанас Петров от „Загора денс” с ръководител Яна Тонева. Малките чаровни „мишки” от вокална група „Бим-бам” поздравиха присъстващите с песента „Бал на мишките”. Изпълнението на Пламена Примова от Основно училище „Христо Ботев” село Градина потопи всички в магията на народната песен. Нейните изпълнения бяха специален поздрав за всички преподаватели и ученици в Средно общообразователно училище „Пейо Крачолов Яворов”. До невероятното богатството на българския фолклор присъстващите в залата се  докоснаха чрез танца на учениците от 4.в клас, които изучават хореография. Младите танцьори изпълниха Тракийски смесен танц. Тържеството завърши с вдъхновяващото изпълнение на. Така завърши патронният празник на СОУ „Пейо Крачолов Яворов”. Водещите Аделина Михайлова и Тодор Хранчев отправиха финалните послания към възпитаниците на училището:
Все туй копнение в духът,
Все туй скиталчество из път
И поглед вечно устремен
Напред към утрешния ден!
И в утрешния ден отново в сърцето с Яворов плам!
Яворов е в нас!

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ:

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „В БОТУШКИТЕ НА ДЯДО КОЛЕДА”
І-ва възрастова група 1-4 клас
3-то място – Филип Петков Иванов – 3б клас
2-ро място – Радина Господинова Митова 4б клас
1-во място – Габриела Петрова Вънчева – 4в клас
ІІ-ра възрастова група 5-8 клас

 

{artsexylightbox path=”images/stories/patronen2013″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}