План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година.

План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година

[1]. Интерактивни уроци по БДП (външен линк към сайта на Министерството)
[2]. График за провеждане на часовете по БДП  I-IV клас през 2020/2021 учебна година
[3]. План за обучението по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година
[4]. Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата
[5]. График за провеждане на часовете по БДП V-XII клас през 2020/2021 учебна година
[6]. Инструктаж по Безопасност на движението по пътищата за учениците от СУ „П. К. Яворов“ –гр.Чирпан
[7]. Инструктаж  на учениците  от СУ “П. К. Яворов“-гр.Чирпан по безопасност на движението по пътищата през зимния период от годината
[8]. Набелязване на мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия (ПTП) с участието на деца за учебната 2020-2021 година