КУРС “МЕТОДИКА НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП”

 

{besps}bdp|sdru=4|fdur=3|align=3|width=480|height=360|ctrls=1|csort=123-45|steps=60{/besps}

{besps_c}0|kurs_bdp_01.JPG| КУРС ПО БДП| Мая Илиева – лектор на проведения курс {/besps_c}

{besps_c}0|kurs_bdp_02.JPG| КУРС ПО БДП| Участници в курса {/besps_c}

{besps_c}0|kurs_bdp_03.JPG| КУРС ПО БДП| Всички участници в проведения курс {/besps_c}

{besps_c}0|kurs_bdp_04.JPG| КУРС ПО БДП| в разработване на поставените задачи {/besps_c}

{besps_c}0|kurs_bdp_05.JPG| КУРС ПО БДП| в разработване на поставените задачи {/besps_c}

{besps_c}0|kurs_bdp_04.JPG| КУРС ПО БДП| в разработване на поставените задачи {/besps_c}

{besps_c}0|kurs_bdp_05.JPG| КУРС ПО БДП| Еднодневна екскурзия до Перперикон. {/besps_c}

 

На 26.11.2011 г. /събота/ в СОУ „П. К. Яворов” гр. Чирпан се проведе курс на тема „Методика на възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП”. В него взеха участие учители от СОУ „П. К. Яворов”, ОУ „Васил Левски” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Лектор бе магистър инж. Мая Каменова Илиева от Дидакта Консулт.

Целта на курса бе създаване на условия и формиране на учения обучението по БДП да се води, без да се преподава. Урокът по БДП да се приема като физическо време дадено за общуване с децата по проблемите на безопасното движение по пътищата.

Разисквана бе целта на обучението по БДП в детската градина и 1-ви и 8-ми клас, а именно: “Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата и учениците, за да се опазят живи на пътя”. Тази цел означава възпитание, формиране на поведение, а не даване на знания. Знанията са средство за постигане на целта. Дискутирано бе, че дефинираната цел не може да се постигне по един и същ начин в София, Варна, Малко Търново, село Паисиево или в Чирпан. Поведението на учениците се възпитава в реална среда, а не между четири стени с табла и уроци. За постигането й е необходимо участието на семейството и ангажименти на цялото общество.

По време на курса учителите се разпределиха на три екипа и разработиха по три задачи, използването, на които в учебния процес ще създаде условия за обучение без преподаване.

Първата задача бе разработване на проблеми за самостоятелна работа на децата и учениците за всеки от статусите: „Аз отивам на училище сам”, „Пътник в личното превозно средство на семейството”, „Пътник в обществения транспорт”, „Велосипедист”, „Пешеходец при лоши атмосферни условия” и „Пешеходец извън населено място”.

Втората задача бе свързана с разработване на план за обучението по БДП в съответната група на детската градина или клас на училище. Планът за обучение по БДП трябваше да съдържа дейностите на обучаемите и да е предназначен за мотивация, самоорганизация и самоконтрол.

В третата задача учителите конструираха дидактически тест, чиято цел не е проверка на знания и поставяне на количествена оценка, а поставяне на качествена оценка на постигнатото от децата.

Подробности по проблемите, свързани с методиката на възпитание и обучение на децата и учениците по БДП  може да получите на адрес www.bdp-bg.net.