Детето, децата, детството (етнокултурни аспекти)

Участници в четвъртия панел на Онлайн научната конференция

На 1 юни 2021 година от 11:00 до 17:30 часа Къща музей Иван Вазов, гр. Сопот организира Онлайн национална научна конференция. Конференцията бе посветена на 171 години от рождението на Иван Вазов и 86 години Къща музей “Иван Вазов”–Сопот.

Научен ръководител на конференцията бе проф. д.н.к. Маргарита Карамихова. Приветствие към участниците отправиха д-р Борислава Петрова – директор на Къща музей “Иван Вазов”– гр. Сопот, Деян Дойнов – кмет на община Сопот, проф. д.н.к. Маргарита Карамихова – председател на Център за Етнология и Културна Антропология към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Г-жа Недка Петрова взе участие в четвъртия панел от програмата на конференцията с доклад на тема: “Децата на емигрантите”. При проведената дискусия след изслушване на представените доклади г-жа Петрова получи висока оценка за доклада си и за работата си като учител от доц. д-р Петя Банкова и от д-р Борислава Петрова. Докладите от конференцията ще бъдат издадени в юбилеен сборник.