Учебна програма за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година

Учебна програма за втори учебен срок на учебната 2022-2023 година (разработка)*

[1]. Седмично разписание начален етап за учебната 2022-23г.
[2]. Седмично разписание на групите ЦОУД в начален етап за учебната 2022-23г.
[3]. Седмично разписание среден курс за учебната 2022-23г.
[4]. Седмично разписание на групите ЦОУД в среден курс за учебната 2022-23г.
[5]. Седмично разписание горен курс за учебната 2022-23г.