Учители за учебната 2016/2017 година

СПИСЪК

на учителите и служителите в СУ “П.К.Яворов” – град Чирпан

за учебната 2016/2017 година

 

 

1. ТРИФОН НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ – директор

2. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА – зам. д-р по УД

3. АНТОАНЕТА МАНЕВА ПАУНОВА – зам. д-р по УД

4. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

5. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

6. ДОБРИНКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА

7. ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

8. ПЕТЯ ДОНЕВА НИКОЛОВА

9. НЕДКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

10. ЛЮБИМКА МИРОСЛАВОВА СТАЙКОВА

11. АНГЕЛ  ИВАНОВ СЛАВОВ

12. ДИМКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

13. ХУБКА ДИМИТРОВА СТАНИЛОВА

14. ЕЛЕНА ТАНЕВА ИВАНОВА

15. ТАНЯ ПЕЙЧЕВА МАНЕВА

16. СЛАВКА ИВАНОВА АВРАМОВА

17. МАЛИНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА

18. ПЕНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

19. РУСКА ЖЕЛЕВА НЯГОЛОВА

20. ПАВЛИНА ДИМОВА СТАНЧЕВА

21. БЛАГА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

22. МАНОЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

23. СТОЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

24. СТОЯН ПЕНЕВ ТОНЕВ

25. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

26. КРАСИНА СТАНИМИРОВА КОТЕВА

27. ИВАНКА СТОЯНОВА ВЕЛЧЕВА

28. ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

29. РОСИЦА СТОЙЧЕВА ТАНЕВА

30. ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА ДЕЛЧЕВА

31. ГЕРГАНА СТОЕВА ДОБРЕВА

32. КИНА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА-ЙОРДАНОВА

33. МИМИ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

34. ЛЮБОМИР НЕДЕВ ДРУМЕВ

35. БЕЛЧО ЦОНЕВ  СЛАВОВ

36. ДЕЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

37. ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

38. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

39. АНИТА НИКОЛАЕВА КОНДАРЕВА

40. ТАТЯНА ИВАНОВА ТОТЕВА

41. МИРОСЛАВА КОЛЕВА ПАНТОВА

42. МАРИЯ ВИЧЕВА ИВАНОВА

43. СТАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА

44. ГАНКА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА

45. ИРЕНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

46. РАДОСТИНА МАРИНОВА ПУТАКИДУ

47. РАДКА ТАНЕВА ИЛИЕВА

48. МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДИМОВА

49. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

50. СТЕФКА СТОЙЧЕВА АПОСТОЛОВА

51. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

52. ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ВИДЕВА

53. ИВАНКА ЖЕКОВА МЪРВАКОВА

54. НАДЯ НИКОЛОВА СТОИЛОВА

55. МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

56. ГЪЛЪБИНА САШКОВА ДЕРЛИЙСКА

57. ТЕОДОРА ВИДЕВА ТОДОРОВА

58. ГИНА ЗДРАВКОВА ДЕРЛИЙСКА

59. ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОЛЕВА

60. ПАВЛИНА МИНЧЕВА СЛАВОВА

61. МАРИАНА ПЕТРОВА МИНЕВА

62. ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

63. МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТРОВА

64. ДОРА КОЛЕВА БОЕВА

65. АТАНАСКА ТОНЧЕВА КОСТОВА

66. ИВАНКА НИКОЛОВА ВИДЕВА

67. КОРНЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА-МАРИНОВА

68. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА

69. КРИСТИНА ЙОВЧЕВА СЪБЕВА

70. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

71. НИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

72. МИРЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

73. ПЕНКА СТАЙКОВА ВАСИЛЕВА

74. ИРИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

75. МАРИЯНА ТОДОРОВА МАТЕВА

76. СИЛВИЯ ЗАРКОВА ТОТЕВА

77. МИЛКА ГАНЧЕВА КАЛЧЕВА

78. СТАНИМИРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

79. ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА КОСТАДИНОВА

80. КАТЯ РУСЕНОВА РАБАДЖИЕВА

81. ДИАНА ЗАХАРИЕВА РАДЕВА

82. ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ДОЙЧИНОВА

83. АНТОНИЯ ТАНЕВА ДИМОВА

84. СТАНКА СЛАВОВА ПЕНЕВА

85. ДЕНКА МОНЕВА СТЕФАНОВА

86. ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВИДЕВА

87. МАРГАРИТА СТАЙКОВА НАНКОВА

88. ГАЛИНА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА

89. СТАНКА ВИДЕВА НИКОЛОВА

90. КАТЯ ГЕНОВА ПАШОВА

91. ЗАПРЯНКА РАНГЕЛОВА ТЕНЕВА

92. ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

93. ЯНКО МАРИНОВ МАРИНОВ

94. ТАНЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА

95. РОСАНКА КОЛЕВА ПЕТКОВА

96. МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА