Проект “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Средно училище “Пейо Крачолов Яворов” спечели проект по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Подкрепа на целодневното обучение на учениците”, а бенефициенти по проекта са общо 150 ученици и 6 преподаватели.

Стаята, в която следобед децата от прогимназиален етап ще могат да отдъхнат от дългия учебен ден, вече е оборудвана с удобни мебели, книги и материали за занимания по интереси.

Училището е одобрено и спечели по същата програма и в още 4 други модула: “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка”, “Културните институции като образователна среда” за учениците в ЦОУД прогимназиален етап, “Библиотеките като образователна среда” и площадка по БДП.