Библиотеките като образователна среда

Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул “Библиотеките като образователна среда”.

Снимките са от обособения “Кът за четене”, превърнал се в едно от най-желаните места в училище – неформална уютна читателска среда, обогатен с нова съвременна литература и обзавеждане.

Проведените инициативи ще популяризират библиотеката като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес.