Прием 2017-2018г.

Прием 2017-2018г.

[1]. Заповед № 221 план прием 1 кл
[2]. Заповед № 239 график и критерии 1 и 5 кл
[3]. Утвърден план 8 кл
[4]. Утвърден план 9 кл
[5]. График на дейностите по прием на ученици със завършен 7. клас
[6]. График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование
[7]. Държавен план-прием в 8. клас на общинските училища за 2017/18г.
[8]. Заповед 595 за реализиран прием в 8. клас на общинските училища за 2017/18г.