Проект “Образование За Утрешния Ден” 2020-2021г.

През учебната 2020/2021 година в СУ “П. К. Яворов” продължава работата по Проект “Образование За Утрешния Ден”. В сформирания “Клуб за занимания по ключови дигитални умения” взеха участие 14 ученици от шести клас. Целта на проекта е учениците да доразвият и усъвършенстват компютърните си знания, да усвоят допълнителни техники и методи при работа в Интернет и използване на различни приложения. Чрез индивидуалната работа и работата в екип учениците придобиват нови дигитални умения и компетентности, обменят опит. При поставяне на практическа задача те подхождат творчески и използват своята креативност, за да…

Още по темата