учители 2013/2014 година

С П И С Ъ К

на учителите в СОУ “П.К.Яворов” – град Чирпан

за учебната 2013/2014 година


ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

1. ИВАНКА АЛЕКСИЕВА НЕНКОВА Директор

2. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА Помощник директор

3. СТЕФКА ПАНАЙОТОВА ЖЕЛЕВА Помощник директор

4. ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАЗОВА Помощник директор АСД

5. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА Учител по БЕЛ

6. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ Учител по БЕЛ

7. ДОБРИНКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА Учител по БЕЛ

8. ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА Учител по БЕЛ

9. ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА Учител по БЕЛ

10. ПЕТЯ ДОНЕВА НИКОЛОВА Учител по БЕЛ

11. НЕДКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА Учител по БЕЛ

12. ЛЮБИМКА МИРОСЛАВОВА СТАЙКОВА Учител по БЕЛ

13. АНГЕЛ ИВАНОВ СЛАВОВ Учител по БЕЛ и история и цивилизация

14. ДИМКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА Учител по математика

15. ХУБКА ДИМИТРОВА СТАНИЛОВА Учител по математика

16. ЕЛЕНА ТАНЕВА ИВАНОВА Учител по математика

17. ТАНЯ ПЕЙЧЕВА МАНЕВА Учител по математика

18. СЛАВКА ИВАНОВА АВРАМОВА Учител по математика

19. ЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА Учител по математика

20. МАЛИНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА Учител по математика

21. ПЕНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА Учител по информатика и ИТ

22. РУСКА ЖЕЛЕВА НЯГОЛОВА Учител по информатика и ИТ

23. ЧАВДАР МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ   Ръководител компютърен кабинет

24. ИВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙЧЕВА Учител по информатика и ИТ

25. ПАВЛИНА ДИМОВА СТАНЧЕВА Учител по информатика и ИТ

26. БЛАГА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА Учител по история и цивилизация

27. МАНОЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ Учител по история и цивилизация и география и икономика

28. СТОЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА Учител по история и цивилизация

29. СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ Учител „Философски цикъл“

30. СТОЯН ПЕНЕВ ТОНЕВ Учител по география и икономика

31. ДЕЛКА ИВАНОВА СТРАТЕВА Учител по биология и ЗО

32. КРАСИНА СТАНИМИРОВА КОТЕВА Учител по биология и ЗО

33. ИВАНКА СТОЯНОВА ВЕЛЧЕВА Учител по биология и ЗО

34. ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА Учител по химия и ООС

35. РОСИЦА СТОЙЧЕВА ТАНЕВА Учител по химия и ООС

36. ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА ДЕЛЧЕВА Учител по физика и астрономия

37. ГЕРГАНА СТОЕВА ДОБРЕВА Учител по физика и астрономия

38. ТРИФОН НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ Учител по музика

39. КИНА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА- ЙОРДАНОВА Учител по музика

40. МИМИ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА     Учител по изобразително изкуство

41. ЛЮБОМИР НЕДЕВ ДРУМЕВ Учител по физическо възпитание и спорт

42. БЕЛЧО ЦОНЕВ СЛАВОВ Учител по физическо възпитание и спорт

43. ДЕЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ Учител по физическо възпитание и спорт

44. ТАНЬО ВИДКОВ ВИДКОВ Учител по физическо възпитание и спорт

45. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ Учител по физическо възпитание и спорт

46. ТИНКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА Учител по английски и немски език

47. ТАТЯНА ИВАНОВА ТОТЕВА Учител по руски език

48. МИРОСЛАВА КОЛЕВА ПАНТОВА Учител по английски език

49. МАРИЯ ВИЧЕВА ИВАНОВА Учител по английски език

50. СТАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА Учител по английски език

51. ГАНКА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА Учител по английски език

52. ГЪЛЪБИНА САШКОВА ДЕРЛИЙСКА Учител по английски език

53. ИВАН АТАНАСОВ УЧОРДЖИЕВ Възпитател V – VIII клас

54. ИРЕНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА Възпитател V – VIII клас

55. АНТОАНЕТА МАНЕВА ПАУНОВА Възпитател V – VIII клас

56. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОЯНОВ Възпитател V – VIII клас

57. ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ВИДЕВА Начален учител

58. ИВАНКА ЖЕКОВА МЪРВАКОВА Начален учител

59. НАДЯ НИКОЛОВА СТОИЛОВА Начален учител

60. МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Начален учител

61. ПЕНКА ИВАНОВА ТАНЕВА Начален учител

62. ГИНА ЗДРАВКОВА ДЕРЛИЙСКА Начален учител

63. ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОЛЕВА Начален учител

64. ПАВЛИНА МИНЧЕВА СЛАВОВА Начален учител

65. ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА Начален учител

66. МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТРОВА Начален учител

67. ДОРА КОЛЕВА БОЕВА Начален учител

68. АТАНАСКА ТОНЧЕВА КОСТОВА Начален учител

69. ИВАНКА НИКОЛОВА ВИДЕВА Възпитател I – IV клас

70. КОРНЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА – МАРИНОВА Възпитател I – IV клас

71. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА Възпитател I – IV клас

72. КРИСТИНА ЙОВЧЕВА СЪБЕВА Възпитател I – IV клас

73. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА Възпитател I – IV клас

74. ПАВЛИНА МАНЕВА ВЪЛКОВА Възпитател I – IV клас

75. МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА СТОЕВА Възпитател I – IV клас

76. ПЕНКА СТАЙКОВА ВАСИЛЕВА Възпитател I – IV клас

77. ИРИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА Възпитател I – IV клас

78. МАРИЯНА ТОДОРОВА МАТЕВА Възпитател I – IV клас

79. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА Възпитател I – IV клас

80. МАРИАНА ПЕТРОВА МИНЕВА Възпитател I – IV клас

81. МИЛКА ГАНЧЕВА КАЛЧЕВА Детски учител

82. СТАНИМИРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА Детски учител

83. ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА КОСТАДИНОВА Педагогически съветник

84. СИЛВИЯ ЗАРКОВА ТОТЕВА Лектор – ХОРЕОГРАФ

85. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПОНЕВА – художник Лектор – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО