Актуално състояние на учебния процес

Интервю с г-н Трифон Йорданов, директор на СУ “П. К. Яворов” – гр. Чирпан относно актуалното състояние на учебния процес в извънредни условия